TECHPRO sử dụng Phần mềm Quản lý Năng lực digiiCAT của Công ty Giải pháp Công nghệ OOC
en

TECHPRO sử dụng Phần mềm Quản lý Năng lực digiiCAT của Công ty Giải pháp Công nghệ OOC

Ngày đăng: 1/30/2019 Lượt xem 2320

Tháng 01 năm 2019, TECHPRO đã chính thức ký hợp đồng với Công ty Giải pháp Công nghệ OOC, sau một thời gian trải nghiệm tính năng và lợi ích của sản phẩm Phần mềm Quản lý Năng lực digiiCAT.

Công ty CP Giải Pháp Công nghệ OOC (https://ooc.vn) là công ty phần mềm được ra đời từ hợp tác chiến lược giữa Công ty Tư vấn Quản lý OCD với hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý, hoàn thành hàng trăm dự án tư vấn quản lý thành công cho các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau và Công ty Giải pháp Công nghệ 3Ps.

Không chỉ là một phần mềm quản lý, OOC – digiiMS có thể giúp doanh nghiệp tự thiết kế một số hệ thống hoặc công cụ quản lý như cơ cấu tổ chức, phân bổ chức năng nhiệm vụ, từ điển năng lực hay bộ chỉ tiêu KPI. Với phần mềm quản lý doanh nghiệp OOC - digiiMS, doanh nghiệp có thể quản lý nhân sự và đãi ngộ, đánh giá năng lực nhân viên, đánh giá kết quả hay giao việc và quản lý kết quả thực hiện công việc của nhân viên.

Thông qua Phần mềm Quản lý Năng lực digiiCAT, TECHPRO có thể dễ dàng tạo thiết lập hệ thống từ điển năng lực công ty, khung năng lực cho từng vị trí chức doanh, đánh giá, quản lý quá trình đánh giá tại công ty và chi nhánh hiệu quả. Đặc biệt, phần mềm cung cấp cho TECHPRO hệ thống báo cáo chi tiết, nhiều chiều giúp định hướng phát triển năng lực chuyên môn cho cá nhân, cán bộ quản lý, qua đó xây dựng năng lực của doanh nghiệp nhằm cải thiện lợi thế cạnh tranh, phục vụ cho công việc tuyển dụng, tính lương, bổ nhiệm thăng chức.