en
Trụ sở làm việc Tổng công ty Lâm Nghiệp VN

Dự án: Gói thầu "Cung cấp, lắp đặt hệ thống cửa kiểm soát tự động" thuộc dự án "Trụ sở làm việc tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam" .

Địa điểm: 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chủ dự án: Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam.

12