en
Dự án an ninh trụ sở Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT

Dự án: Gói thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát an ninh" thuộc dự án "Lắp đặt hệ thống giám sát và an ninh tòa nhà Trung tâm điều hành khai thác và phát triển các dịch vụ tin học – Viễn thông tại 57 Huỳnh Thúc Kháng – Hà Nội" 

Chủ dự án: Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam.

12