Tin Tức
en
Làm thế nào để bảo mật vật lý Trung tâm dữ liệu tốt hơn?
Chúng ta thường chú ý về vấn đề đảm bảo an ninh mạng cho Trung tâm dữ liệu (Data Center) vì bản chất của những “tài sản” mà chúng nắm giữ. Điều này quan trọng, nhưng chưa đủ, vì những tài sản vật chất của Trung tâm dữ liệu cũng rất dễ bị trộm cắp và phá hoại nếu như bạn không có hệ thống bảo mật vật lý cho cơ sở này.