DMCA.com Protection Status Tuyển Dụng
en
TECHPRO - Chế độ phúc lợi và Chính sách phát triển Nhân sự bền vững

Người lao động là nguồn lực và yếu tố quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. TECHPRO xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia giỏi, tạo dựng môi trường làm việc hấp dẫn, chuyên nghiệp và thân thiện nhờ các phương châm, tiêu chí, chính sách và chế độ như sau: BẢO ĐẢM QUYỀN LỢI VÀ BÌNH ĐẲNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tuyển Nhân viên Thủ Kho

1. Vị trí cần tuyển/ngành nghề:  Thủ kho 

2. Ngành nghề:  ngành công nghệ (hệ thống an ninh và giải pháp quản lý toà nhà, in kỹ thuật số công nghiệp và xử lý dữ liệu...)

3. Nơi làm việc: Hồ Chí Minh