Tin tức nội bộ
en
TECHPRO – CHÀO NĂM MỚI 2022
Năm 2021 vừa qua là một năm bản lề, đánh dấu những bước phát triển đột phá của Công ty Cổ Phần phát triển công nghệ TECHPRO  trên con đường xây dựng để trở thành công ty đứng đầu trong lĩnh vực công nghệ cao (ICT)