Tin tức nội bộ
en
Công ty TECHPRO chủ động  triển khai xét nghiệm COVID cho người lao động - giải pháp quan trọng trong phòng chống dịch
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh không bị gián đoạn và trên hết là san sẻ gánh nặng, đồng hành cùng đất nước trong "cuộc chiến" chống dịch, TECHPRO đã bắt đầu chủ động lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ, công nhân viên, người lao động.