TECHPRO nhận giải thưởng Thương Hiệu Tiêu Biểu Châu Á – Thái Bình Dương 2020