DMCA.com Protection Status TECHPRO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020
en

TECHPRO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Ngày đăng: 7/14/2020 Lượt xem 426

Sáng 11/7/2020, tại Văn Phòng Hà Nội, Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ TECHPRO (TECHPRO) đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020.

Chủ trì hội nghị ông Đỗ Đức Hậu - Chủ tịch HĐQT TECHPRO và ông Nguyễn Đình Hiệp - Tổng Giám đốc TECHPRO. Hội nghị có sự tham dự của các Giám đốc Trung Tâm Kinh Doanh, Trung Tâm Dịch Vụ và toàn bộ các thành viên trong công ty.

TECHPRO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, Theo số liệu trước kiểm toán cập nhật đến ngày 10/07/2020, ước tính thực hiện 6 tháng đầu năm 2020, TECHPRO đã đạt được những kết quả theo kế hoạch chiến lược phát triển 2020:

  1. Các Trung Tâm Kinh Doanh, báo cáo doanh số thực hiện trong 6 tháng vừa qua, và kế hoạch triển khai công việc 6 tháng cuối năm, đảm bảo hòan thành cam kết doanh số đã ghi nhận từ đầu năm.
  2. Định hình sản phẩm thương hiệu TECHPRO: nhà phân phối thiết bị kiểm soát thương hiệu IDTECK, SUPREMA, giải pháp Chuyển Đổi Số
  3. Khai trương Trung Tâm Dịch Vụ Kỹ Thuật tiếp nhận bảo hành bảo trì.
  4. Thực hiện các dự án lớn với đối tác KODAK và mở rộng hướng kinh doanh phát triển nguồn vật liệu mới ngành In.
  5. Xây dựng kịch bản hoạt động kinh doanh liên tục ứng phó đại dịch Covid 19
  6. Về chế độ phúc lợi: mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch COVID 19, nhưng toàn bộ nhân viên TECHPRO không bị giảm lương, không bị cắt giảm biên chế mà ngược lại đều được điều chỉnh gói thu nhập theo lương 3P. Thể hiện sự cam kết làm việc lâu dài từ nhân viên với công ty để cùng chung tay xây dựng TECHPRO phát triển bền vững trong thời gian tới.
  7. Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc sau 6 tháng đầu năm 2020, đặc biệt là trong giai đoạn diễn biến dịch COVID 19, thực hiện cam kết với Khách Hàng về hoạt động kinh doanh liên tục

TECHPRO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020

TECHPRO khen thưởng cá nhân xuất sắc

TECHPRO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020

TECHPRO khen thưởng tập thể xuất sắc

TECHPRO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Ông Đỗ Đức Hậu - Chủ tịch HĐQT TECHPRO phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Đỗ Đức Hậu – Chủ tịch HĐQT đã thể hiện sự tin tưởng trước kết quả của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên TECHPRO trong công ty thực hiện sau 6 tháng đầu năm đã đi theo đúng kế hoạch ban đầu đặt ra, đồng thời tin tưởng TECHPRO sẽ có những bước phát triển bền vững và luôn thực hiện các công việc theo kế hoạch đã đề ra. Theo đó Chủ Tịch nhấn mạnh: “Chúng ta cần định hình tình hình chung thế giới và Việt Nam. Khi có sự thay đổi nhanh nhìn thấy cơ hội hay thách thức để chỉ ra trong thời gian tới. Xu hướng và công nghệ thay đổi thì cần nắm bắt thay đổi và tận dụng xu hướng để phát triển. Mỗi trung tâm kinh doanh cần các team để làm về sản phẩm và giải pháp mới thích ứng với sự thay đổi đó. Mặt khác cần ưu tiên kế hoạch phát triển nhân sự và thị trường. Đặc biệt ưu tiên nhân sự, bộ phận nhân sự cần tiếp tục đánh giá, luân chuyển đào tạo nhân sự  định kỳ hàng tháng, hàng quý. Quyết liệt để phát triển đội ngũ nhân sự”.

TECHPRO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Ông Nguyễn Đình Hiệp - Tổng Giám đốc TECHPRO phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị Ông Nguyễn Đình Hiệp – Tổng giám đốc TECHPRO cũng ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 của tập thể người lao động TECHPRO, đồng thời đưa ra các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ công tác trong 6 tháng cuối năm 2020 đảm bảo hoàn thành kế hoạch do Đại hội cổ đông giao.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO

Hotline: 1900 2035

Email: info@techpro.com.vn