en

Chuyên gia tư vấn của OCD sang làm việc tại văn phòng của TECHPRO

Ngày đăng: 6/22/2017 Lượt xem 206

Sáng nay, ngày 24/5/2017 các chuyên gia tư vấn của OCD đã sang thăm và làm việc tại văn phòng đại diện của TECHPRO. Từ tháng 11/2015, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ (TECHPRO) và Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã triển khai dự án Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự cho TECHPRO. Dự án nhằm xây dựng hệ thống quản lý nhân sự tổng thể, hiện đại cho công ty bao gồm cả hệ thống đánh giá kết quả công việc (KPI), hệ thống đánh giá năng lực nhân viên và hệ thống lương 3P.


Khi hệ thống được xây dựng sẽ giúp TECHPRO tổ chức hoạt động bài bản hơn, phân công công việc rõ ràng, trả lương xứng đáng (theo vị trí công việc, năng lực và kết quả công việc) cho những nhân sự chủ chốt và qua đó giúp giữ/thu hút nhân sự có năng lực vào công ty.

Công ty Tư vấn Quản lý OCD là công ty tư vấn quản lý chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm trong việc xây dựng các hệ thống quản lý kết quả (KPI), hệ thống lương cho doanh nghiệp