TECHPRO tổ chức lễ tổng kết HĐKD 2019 và triển khai kế hoạch kinh doanh 2020 Phần 2
en

TECHPRO tổ chức lễ tổng kết HĐKD 2019 và triển khai kế hoạch kinh doanh 2020 Phần 2

Ngày đăng: 2/19/2020 Lượt xem 1410

II. Kế hoạch kinh doanh 2020

1. Chỉ tiêu tài chính:

Căn cứ mục tiêu nhiệm vụ 2020 đã được HĐQT hoạch định, Ban Tổng GĐ Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ TECHPRO đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 cho toàn Công ty trong năm, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

 • Doanh thu năm 2020 tăng 50% so với năm 2019. Trong đó cơ cấu doanh thu theo các bộ phận được phân bổ như sau: SBS Hà Nội 19%; SBS Hồ Chí Minh 19%; PSD 15%; DPS 43%; IMS 5%.

Giám Đốc các Trung Tâm ký cam kết doanh số với Ban Lãnh Đạo Công ty

 • Các công trình thi công Nhanh - Chất lượng, thẩm mỹ.
 • Hợp đồng ký mới năm 2020 bằng 125% so với năm 2019.
 • Đầu tư mua sắm tài sản, phần mềm, nghiên cứu công nghệ giải pháp mới: Hiện tại các thiết bị phục vụ đội kỹ thuật đáp ứng đến 80% - 90% các công trình, nên 2020 sẽ tập trung khai thác vào các thiết bị hiện có, bổ sung thêm một số dụng cụ, đồng phục để cải tiến quy trình thi công nhanh gọn, chuẩn xác, chuyên nghiệp.

2. Chiến lược thị trường:

Giữ vững quan hệ đối tác chiến lược toàn diện khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh. Khối khách hàng Chính Phủ, Cơ Điện, Nhà Máy, Tòa nhà sẽ được phát triển thêm. Nâng tầm quan hệ khách hàng khối công ty xổ số tại các tỉnh thuộc đồng bằng Sông Cửu Long.

3. Quản trị nhân lực và quy trình nội bộ:

- Triển khai đồng bộ quản trị theo mục tiêu ISO. Xây dựng và hoàn thiện KPI cho từng vị trí có các tiêu chí sau: Doanh thu, tiến độ, bảo dưỡng thiết bị, chất lượng công trình, tuyển dụng, đào tạo, khách hàng mục tiêu,...

- Toàn bộ các dự án trước khi thực hiện sẽ phải lập và thảo luận kế hoạch, dự toán, phê duyệt hạn mức dự toán ngay từ lúc bắt đầu triển khai.

- Thử nghiệm nhân rộng mô hình thuê đội triển khai các hạng mục thi công về hạ tầng.

Áp dụng mô hình: Ký hợp đồng 3B:  Công ty + Chỉ huy trưởng + Đội công nhân chuyên nghiệp.

- Khoản chi phí vật tư phụ, phụ phí cho IMS đưa vào dự toán để phê duyệt. Một số công trình dở dang, dựa trên sản lượng còn lại bổ sung thêm chi phí ban chỉ huy vào chi phí công trường để giao khoán.

- Thành lập Trung tâm Dịch Vụ TECHPRO (IMS). Mục tiêu năm 2020 sẽ là trung tâm bảo hành chính của SUPREMA, IDTECK phục vụ cho khách hàng khối phân phối. Tuy nhiên cần lưu ý về việc bố trí sắp xếp nhân sự phù hợp.

Các chỉ huy trưởng làm kế hoạch cấp vật tư trước 1 tháng, Các đội kinh doanh cần có kế hoạch mua hàng cụ thể. Phòng cung ứng lưu ý cập nhật kế hoạch mua hàng cho các trung tâm kinh doanh, kỹ thuật, trong trường hợp không cấp kịp cho phép anh em mua tại chỗ, tuyệt đối để nhân sự chủ động trong công việc.

 

Tổng Giám Đốc - Nguyễn Đình Hiệp trình bày chiến lược

"Tất cả chi nhánh, cán bộ trong công ty dựa vào kế hoạch quý tháng công ty đặt mục tiêu, kế hoạch của chi nhánh, của nhóm các mục tiêu, kế hoạch chi nhánh, cá nhân luôn để trước bàn làm việc. Kế hoạch bao gồm kế hoạch tháng, quý, năm. Ban kiểm soát nội bố sẽ thường xuyên kiểm tra".

- Trong năm sẽ đổi mới duyệt kế hoạch họp và báo cáo. Ban kế hoạch, các Giám Đốc trung tâm kiểm soát kế hoạch tuần, tháng, chịu trách nhiệm trước công ty về doanh số báo cáo. Cuối mỗi Tháng, Quý, Tổng Giám Đốc sẽ họp cùng các trung tâm kiểm tra kết quả thực hiện quý và triển khai kế hoạch tiếp.

- Năm 2020 sẽ vẫn lựa chọn thực thi chiến lược đã được Chủ Tịch và Hội Đồng Quản Trị đưa ra gồm:

 1. Chiến lược Khách Hàng là Trung Tâm.
 2. Chiến lược Tối Ưu Hóa và Gia Tăng Giá Trị.
 3. Chiến lược Hành Động Hướng Kết Quả.
 4. Chiến lược Phát Triển Nhân Sự Trung và Cao Cấp.

4. Tuyển Dụng - Đào Tạo:

Chú trọng công tác tuyển dụng nhân tài, đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đội ngũ nhân viên đảm bảo hoàn thành tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của công việc.

- Cử 02 người đào tạo lớp CEO quản trị, CEO điều hành.

- Luân phiên cử cán bộ làm chỉ huy trưởng và tổ chức các lớp đào tạo tập huấn thi công công trình.

- Tạo thói quen tổ chức đào tạo kỹ năng theo nhóm, theo công việc. Chia sẻ các kinh nghiệm hiệu quả.

Đưa chỉ tiêu KPI đào tạo, tuyển dụng vào để tính lương, thưởng.

III. Bài học kinh nghiệm và định hướng từ Chủ tịch

Để đạt được kế hoạch 2019, đó là nỗ lực rất lớn của tập thể Ban Giám Đốc, HĐQT, Các Giám Đốc Trung Tâm, cán bộ nhân viên... ban lãnh đạo công ty cũng rút ra được một số bài học làm kinh nghiệm quý báu cho năm kế hoạch mới đó là:

Thứ Nhất: Công ty đã công bố tầm nhìn chiến lược mới đó là đến 2022 sẽ Nâng Tầm TECHPRO và hoàn chỉnh thiết kế tổ chức và hoàn thiện cấu trúc của tổ chức Doanh Nghiệp.

Do đó toàn thể công ty một lòng Đoàn Kết Hợp lực để xây dựng công ty theo lộ trình đã công bố. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám Đốc, Trưởng phòng xây dựng và giải phòng năng lượng nội tại của mình. Có trách nhiệm mở rộng thị trường, gia tăng quy mô doanh số để hướng đến mục tiêu: Kỷ niệm 20 năm thành lập công ty, chúng ta có những con số tăng trưởng đạt kỳ vọng.

- Tập trung các nguồn lực tập thể, phát huy sức mạnh nội lực cá nhân để xây dựng công ty thành một khối đoàn kết vững chắc có bản chất riêng thể hiện nét văn hóa đặc trưng của TECHPRO.

Mục tiêu thành lập TECHPRO SOFTWARE đảm nhận các nhiệm vụ:

 1. Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý.
 2. Giải Pháp Chuyển Đổi Số và Xử Lý Dữ Liệu.
 3. Dịch Vụ Dữ Liệu.

- Ban thực thi chiến lược cần Dân chủ, minh bạch trong nội bộ và điều hành công việc kinh doanh phải có hiệu quả là cơ sở vững chắc để tạo ra khối đoàn kết.

Chủ tịch - Đỗ Đức Hậu trình bày định hướng chiến lược

Thứ 2: Mọi việc phải được bắt đầu từ Mục tiêu, các Giám Đốc chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tháng, quý, năm có sự góp ý hỗ trợ của Ban Lãnh Đạo thảo luận kỹ càng rồi quyết định triển khai quyết liệt, quá trình triển khai luôn đo đạc năng suất, thường xuyên nhìn lại để điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp hơn.

Mọi thứ phải được tính toán kỹ lưỡng trước khi triển khai và luôn bám sát kịch bản đã vạch ra để đảm bảo hiệu quả. Trong quá trình đó có bộ phận chuyên kiểm soát phát hiện các vấn đề bất hợp lý để điều chỉnh, thậm chí đề xuất thay đổi phương án để mang lại hiệu quả cho công ty. Đặc biệt việc lựa chọn tìm ra người phù hợp, người có khả năng thích nghi "Là những người linh hoạt và sẵn sàng đảm nhận trọng trách quan trọng hơn" để cùng nhau thực thi các chiến lược hiệu quả.

Thứ 3 - Về xây dựng thị trường: Quan hệ tốt với các khách hàng, chủ đầu tư; Công trình được giao phải làm nhanh và chất lượng. Các bộ phận cung ứng, thanh toán, thi công quan hệ chặt chẽ với cán bộ giám sát, chủ đầu tư chủ động giải quyết các công việc liên quan, bám sát công trình, dự án quản lý chất lượng và thẩm mỹ từng sản phẩm, dịch vụ.

- Ban kế hoạch, kiểm soát cần chủ động trong công tác phân tích và dự báo thị trường, đi trước một bước và nhạy cảm với xu hướng vĩ mô, nắm bắt cơ hội đầu tư theo nguyên tắc: Tập trung, có chọn lọc.

Thứ 4 - Quản trị nguồn nhân lực và quy trình nội bộ:

- Tạo điều kiện bằng các cơ chế quản lý để cá nhân, tập thể có thể phát huy tối đa nội lực sáng tạo của mình.

- Chú trọng tìm kiếm nhân tài, có chính sách phù hợp để thu hút nhân lực và khuyến khích lao động sáng tạo.

Nguyên lý của quản trị nhân sự là đánh giá xếp loại từ trên xuống dưới. Chủ động đưa KPI vào đánh giá theo công bằng để tạo sự so sánh giữa những nhân viên với nhau. Nâng tiêu chuẩn đánh giá qua mỗi kỳ đánh giá. Kết quả tác động tới sự nghiệp và phần thưởng của nhân viên.

Thứ 5 - Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp văn hóa hướng kết quả theo hướng hiện đại, phù hợp chuẩn mực Việt Nam hướng tới chuẩn mực Quốc tế. Tích lũy vốn sở hữu, nâng cao các chỉ số an toàn tài chính. Quản lý trực quan, trực tuyến để các thành viên có thể giám sát trực tuyến, giám sát lẫn nhau nhằm thúc đẩy công việc và phát hiện ra các sai sót để sửa chữa.

IV. Kết luận:

- Những kết quả đạt được trong năm 2019 đã tạo điều kiện thuận lợi và động lực lớn cho TECHPRO phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020. Chúng ta không tự hài lòng với những thành công đã đạt được mà luôn phấn đấu nâng cao tầm vóc và giá trị công ty.

- Các giải pháp kinh doanh năm 2020 của TECHPRO tập trung hướng tới những mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, nhằm củng cố và phát huy những giá trị cốt lõi trên nền tảng nội lực vững chắc mà TECHPRO xây dựng trong suốt 18 năm qua.

- Trong thời gian tới, TECHPRO sẽ tập trung vào việc đầu tư chiều sâu cho lĩnh vực nghiên cứu phát triển phần mềm và giải pháp; với sự hậu thuẫn của HĐQT, Ban GĐ cùng tập thể CBVN toàn công ty ra sức củng cố xây dựng và phát huy những thành quả kinh doanh đã đạt được; không ngừng đổi mới phương thức kinh doanh, xây dựng thương hiệu ngày càng vững mạnh.

Khẩu hiệu của năm 2020 là: "Nâng Tầm TECHPRO"

HĐQT, Ban GĐ cùng tập thể CBVN thể hiện sự Quyết Tâm của toàn công ty

Xin cảm ơn !

TECHPRO tổ chức lễ tổng kết HĐKH 2019 và triển khai kế hoạch kinh doanh 2020 Phần 1