JACQUES
en

JACQUES

Được thành lập từ năm 1980, JACQUES - Australia là một trong những công ty đầu tiên trên thế giới nghiên cứu và phát triển các sản phẩm audio và video trên nền tảng IP. Cho tới nay JACQUES là nhà cung cấp các sản phẩm về hình ảnh dựa trên nền tảng IP có thị phần số 1 thế giới.

TECHPRO là nhà phân phối chính thức các dòng sản phẩm của JACQUES tại thị trường Việt Nam từ tháng 2 năm 2015.