en
TECHPRO lắp đặt hệ thống Car-parking cho dự án RICHSTAR thuộc tập đoàn NOVALAND

TECHPRO tiếp tục vinh dự trở thành đơn vị cung cấp và lắp đặt hệ thống Car-parking cho dự án  RICHSTAR_Khu 1 – Quận Tân Phú của tập đoàn NovaLand. Đây là dự án thứ 21, đánh dấu sự tin tưởng của chủ đầu tư đối với giải pháp và dịch vụ chuyên nghiệp của TECHPRO đã cung cấp trong thời gian qua.

TECHPRO lắp đặt hệ thống Car-parking thứ 20 cho Novaland

TECHPRO tiếp tục vinh dự trở thành đơn vị cung cấp và lắp đặt hệ thống Car-parking cho dự án  Botanica Premier – Quận Tân Bình của tập đoàn NovaLand. Đây là dự án thứ 20, đánh dấu sự tin tưởng của chủ đầu tư đối với giải pháp và dịch vụ chuyên nghiệp của TECHPRO đã cung cấp trong thời gian qua.