Logo TECHPRO và hệ quy chuẩn
en

Logo TECHPRO và hệ quy chuẩn

 LOGO CHUẨN

QUY CHUẨN TỈ LỆ LOGO

Logo TECHPRO được quy chuẩn chi tiết như trong hình. Tỷ lệ logo được quy chuẩn bằng đơn vị “X” là những hình vuông với tỷ lệ 4x/34x. Những đường chỉ dẫn khoảng cách và kích thước của từng thành tố trong biểu tượng phải được tuân thủ khi sử dụng nhằm mục đích đảm bảm biểu tượng luôn thống nhất trong mọi trường hợp. Theo đó không được phép tự ý biến đổi biểu tượng sai lệch so với nguyên bản. 

Việc sử dụng logo phải được sao chép chính xác từ phiên bản thể hiện bằng phần mềm đồ họa chuyên dụng được đính kèm theo tài liệu này.

LOGO KHI ĐỨNG CÙNG SLOGAN

Quy chuẩn này thể hiện sự đồng nhất trong việc sử dụng logo khi đi cùng slogan. Trong mọi trường hợp khi sử dụng logo có kết hợp với slogan đều bắt buộc phải tuân theo quy chuẩn này.

Slogan được mã hóa bằng phần mềm thiết kế chuyên dụng, khi sử dụng không tự ý thay đổi font chữ sai lệch so với quy chuẩn.

MÀU SẮC CỦA LOGO

 Màu sắc của thương hiệu là yếu tố có sức tác động lớn và có thể củng cố hơn nữa sự nhận diện của thương hiệu. Hai màu Xanh và Cam là hai màu chủ đạo làm nên sự nổi bật của thương hiệu TECHPRO. Chính vì vậy sử dụng chuẩn xác và nhất quán bảng màu đặc trưng sẽ làm nổi bật nhận diện thương hiệu TECHPRO trong các hoạt động truyền thông.

Dưới đây là bảng màu chính được sử dụng với các thông số màu theo các hệ màu tiêu chuẩn.

Thông số màu chi tiết

Bảng màu phụ trợ

 Bảng phụ trợ được sử dụng trong các trường hợp cần bổ sung các màu khác cho thiết kế và ứng dụng thêm sinh động hoặc trong trường hợp không thể ứng dụng bảng màu đặc trưng.

Dưới đây mà bảng màu phụ trợ với các thông số màu theo các hệ màu tiêu chuẩn.

Việc sử dụng không đúng với hệ màu quy chuẩn sẽ phá vỡ tính thống nhất của hệ thống nhận diện thương hiệu cũng như gây khó hiểu, khó nhận biết cho công chúng,..