Tuyên bố về quyền riêng tư của TECHRO
en

Tuyên bố về quyền riêng tư của TECHRO

Cập nhật lần cuối: Tháng 5 năm 2020

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Tuyên bố về quyền riêng tư này giải thích những gì dữ liệu cá nhân của Công ty cổ phần phát triển công nghệ TECHPRO (sau đây gọi là "TECHPRO") thu thập từ bạn, thông qua các tương tác của chúng tôi với bạn và thông qua các sản phẩm của chúng tôi và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó.

Các tài liệu tham khảo về các sản phẩm của TECHPRO trong tuyên bố này bao gồm các dịch vụ, trang web, phần mềm, máy chủ và thiết bị của TECHPRO.

Vui lòng đọc các chi tiết cụ thể về sản phẩm trong tuyên bố về quyền riêng tư này, nơi cung cấp thêm thông tin về một số sản phẩm, dịch vụ của TECHPRO. Tuyên bố này áp dụng cho các tương tác của TECHPRO với bạn và các sản phẩm của TECHPRO cũng như các ứng dụng của bên thứ ba được liệt kê bên dưới.

 • Nền tảng chính thức: cáctrang web chính thức
 • Sản phẩm phần mềm của TECHPRO: P2MS
 • Nền tảng của bên thứ ba: Ultramail, Top Email, Trò chuyện trực tiếp: Zalo, Facebook Messenger, Novaon Autoads

Các nội dung thỏa thuận:

1.         Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

2.         Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân

3.         Lý do chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân

4.         Cách truy cập và kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn

5.         Cơ sở hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

6.         Chúng tôi giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

7.         Quyền lợi của bạn

8.         Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào

 

1. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

TECHPRO thu thập dữ liệu để hoạt động hiệu quả và cung cấp cho bạn những trải nghiệm tốt nhất với các sản phẩm của chúng tôi. Bạn cung cấp trực tiếp một số dữ liệu này, chẳng hạn như khi bạn tạo tài khoản TECHPRO tại các website bán hàng do TECHPRO quản lý, quản trị tài khoản cấp phép của tổ chức, gửi truy vấn tìm kiếm đến trung tâm tài nguyên, đăng ký một sự kiện của TECHPRO, đăng ký eDM, mua sản phẩm của TECHPRO, hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Ví dụ, chúng tôi nhận được một số thông tin bằng cách ghi lại cách bạn tương tác với các sản phẩm của chúng tôi bằng cách sử dụng các công nghệ như cookie và nhận báo cáo lỗi hoặc dữ liệu sử dụng từ phần mềm chạy trên thiết bị của bạn.

Chúng tôi cũng có được dữ liệu từ các bên thứ ba. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu thu được từ các bên thứ ba theo các thông lệ được mô tả trong tuyên bố này, cộng với bất kỳ hạn chế bổ sung nào được áp đặt bởi nguồn dữ liệu. Các nguồn bên thứ ba này thay đổi theo thời gian, nhưng đã bao gồm:

 • Các nhà môi giới dữ liệu mà chúng tôi mua dữ liệu nhân khẩu học để bổ sung dữ liệu chúng tôi thu thập.
 • Mạng xã hội khi bạn cấp quyền cho một sản phẩm của TECHPRO để truy cập dữ liệu của bạn trên một hoặc nhiều mạng.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi xác định vị trí dựa trên địa chỉ IP của bạn để tùy chỉnh một số sản phẩm theo vị trí của bạn.
 • Các đối tác mà chúng tôi cung cấp dịch vụ cùng nhãn hiệu hoặc tham gia vào các hoạt động tiếp thị chung và
 • Các nguồn có sẵn công khai như cơ sở dữ liệu chính phủ mở hoặc dữ liệu khác trong phạm vi công cộng.

Bạn có lựa chọn về dữ liệu chúng tôi thu thập. Khi bạn được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân, bạn có thể từ chối. Nhưng nếu bạn chọn không cung cấp dữ liệu cần thiết để cung cấp sản phẩm hoặc tính năng, bạn có thể không sử dụng được sản phẩm hoặc tính năng đó.

Dữ liệu chúng tôi thu thập tùy thuộc vào ngữ cảnh tương tác của bạn với TECHPRO, các lựa chọn bạn thực hiện, bao gồm cài đặt quyền riêng tư và các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng. Dữ liệu chúng tôi thu thập có thể bao gồm các thông tin sau:

A. Tên và dữ liệu liên lạc

Chúng tôi thu thập tên và họ, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại và dữ liệu liên hệ tương tự khác của bạn.

B. Thông tin xác thực

Chúng tôi thu thập mật khẩu, gợi ý mật khẩu và thông tin bảo mật tương tự được sử dụng để xác thực và truy cập tài khoản.

C. Dữ liệu nhân khẩu học

Chúng tôi thu thập dữ liệu về bạn như tuổi, giới tính, quốc gia và ngôn ngữ ưa thích của bạn.

D. Dữ liệu thanh toán

Chúng tôi thu thập dữ liệu cần thiết để xử lý khoản thanh toán của bạn nếu bạn mua hàng, chẳng hạn như số công cụ thanh toán của bạn (chẳng hạn như số thẻ tín dụng) và mã bảo mật được liên kết với công cụ thanh toán của bạn.

E. Dữ liệu về thiết bị và sử dụng

Chúng tôi thu thập dữ liệu về thiết bị của bạn và cách bạn và thiết bị của bạn tương tác với TECHPRO và các sản phẩm của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi thu thập:

 • Dữ liệu sử dụng sản phẩm. Chúng tôi thu thập dữ liệu về các tính năng bạn sử dụng, các mặt hàng bạn mua và các trang web bạn truy cập. Dữ liệu này bao gồm các truy vấn hoặc lệnh tìm kiếm bằng giọng nói và văn bản của bạn tới các website bán hàng và gọi điện thoại trực tiếp cho chúng tôi. Điều này cũng bao gồm các cài đặt bạn chọn và cấu hình phần mềm bạn sử dụng nhiều nhất.
 •  Thiết bị, kết nối và dữ liệu cấu hình. Chúng tôi thu thập dữ liệu về thiết bị của bạn và mạng bạn sử dụng để kết nối với các sản phẩm của chúng tôi. Nó bao gồm dữ liệu về các hệ điều hành và phần mềm khác được cài đặt trên thiết bị của bạn, bao gồm các khóa sản phẩm. Nó cũng bao gồm địa chỉ IP, số nhận dạng thiết bị (như ID đăng ký và số điện thoại), và cài đặt ngôn ngữ và khu vực.
 •  Báo cáo lỗi và dữ liệu hiệu suất. Chúng tôi thu thập dữ liệu về hiệu suất của các sản phẩm và bất kỳ vấn đề nào bạn gặp phải với chúng. Dữ liệu này giúp chúng tôi chẩn đoán các sự cố trong các sản phẩm bạn sử dụng và cải thiện các sản phẩm của chúng tôi và cung cấp giải pháp. Tùy thuộc vào sản phẩm và cài đặt của bạn, các báo cáo lỗi (đôi khi được gọi là các sự cố bị phá hủy, có thể bao gồm các dữ liệu như loại hoặc mức độ nghiêm trọng của sự cố, chi tiết về phần mềm hoặc phần cứng liên quan đến lỗi, nội dung của các tệp bạn đang sử dụng khi có lỗi đã xảy ra và dữ liệu về phần mềm khác trên thiết bị của bạn.
 •  Xử lý sự cố và dữ liệu trợ giúp. Khi bạn tham gia vào chương trình xử lý sự cố và trợ giúp của TECHPRO, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu về bạn và phần cứng, phần mềm và các chi tiết khác liên quan đến sự cố. Dữ liệu đó bao gồm dữ liệu liên hệ hoặc xác thực, nội dung trò chuyện của bạn và các liên lạc khác với TECHPRO, dữ liệu về tình trạng của máy và ứng dụng khi xảy ra lỗi và trong quá trình chẩn đoán, dữ liệu hệ thống và đăng ký về cài đặt phần mềm và cấu hình phần cứng.

F. Sở thích và yêu thích

Chúng tôi thu thập dữ liệu về sở thích và mục yêu thích của bạn, chẳng hạn như các sản phẩm bạn quan tâm, khu vực ứng dụng Doanh nghiệp bạn thích, chủ đề Giải pháp bạn theo dõi trên trang web của TECHPRO hoặc sản phẩm yêu thích bạn thêm vào giỏ hàng của eStore. Ngoài những thứ bạn cung cấp rõ ràng, sở thích và mục yêu thích của bạn cũng có thể được suy luận hoặc xuất phát từ các dữ liệu khác mà chúng tôi thu thập.

G. Liên hệ và các mối quan hệ

Chúng tôi thu thập dữ liệu về các liên hệ và mối quan hệ của bạn nếu bạn sử dụng sản phẩm của TECHPRO để quản lý các liên hệ, ví dụ MyAdvantech hoặc để liên lạc hoặc tương tác với những người hoặc tổ chức khác, ví dụ như Trò chuyện trực tiếp và triển lãm thương mại trên toàn thế giới.

H. Dữ liệu vị trí

Đối với các sản phẩm có tính năng nâng cao vị trí, chúng tôi thu thập dữ liệu về vị trí của bạn, có thể chính xác hoặc không chính xác. Dữ liệu vị trí chính xác có thể là dữ liệu Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS) (ví dụ: GPS), cũng như dữ liệu xác định các tháp di động và điểm truy cập Wi-Fi gần đó, chúng tôi thu thập khi bạn bật các sản phẩm hoặc tính năng dựa trên vị trí. Ví dụ, dữ liệu vị trí bao gồm một vị trí xuất phát từ địa chỉ IP hoặc dữ liệu cho biết nơi bạn đang ở với độ chính xác thấp hơn, chẳng hạn như ở cấp thành phố hoặc mã bưu chính.

I. Nội dung

Chúng tôi thu thập nội dung của các tệp và thông tin liên lạc của bạn khi cần thiết để cung cấp cho bạn các sản phẩm bạn sử dụng. Ví dụ: nếu bạn truyền tệp bằng Live Chat, chúng tôi cần thu thập nội dung của tệp đó để hiển thị cho bạn và người dùng khác khi bạn trực tiếp. Nếu bạn nhận được dữ liệu bằng Live Chat, chúng tôi cần thu thập nội dung của dữ liệu đó để gửi đến hộp thư đến của bạn, hiển thị cho bạn, cho phép bạn trả lời và lưu trữ cho bạn cho đến khi bạn chọn xóa nó. Các dữ liệu khác chúng tôi thu thập để cung cấp dịch vụ liên lạc cho bạn bao gồm:

 • Dòng chủ đề và nội dung của một email,
 • Văn bản hoặc nội dung khác của tin nhắn tức thời,
 • Ghi âm thanh và video của tin nhắn video và
 • Bản ghi âm và bản ghi của tin nhắn thoại bạn nhận được hoặc tin nhắn văn bản bạn đọc.

J. Video

Nếu bạn vào trụ sở của TECHPRO, các tòa nhà văn phòng hoặc các cơ sở khác hoặc tham dự một sự kiện của TECHPRO, hình ảnh của bạn có thể được ghi lại bằng camera an ninh của chúng tôi.

Nếu bạn sử dụng mua hàng trên website của chúng tôi, theo các bước thực hiện của bạn, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin thẻ thanh toán, dữ liệu nhận hoặc dữ liệu giao dịch tài chính để cung cấp dịch vụ.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi và nội dung của tin nhắn bạn gửi cho chúng tôi, chẳng hạn như phản hồi và đánh giá sản phẩm bạn viết, hoặc câu hỏi và thông tin bạn cung cấp cho bộ phận hỗ trợ khách hàng. Khi bạn liên hệ với chúng tôi, chẳng hạn như để được hỗ trợ khách hàng, các cuộc trò chuyện qua điện thoại hoặc các phiên trò chuyện với đại diện của chúng tôi có thể được theo dõi và ghi lại.

TECHPRO sẽ không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về bạn (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email), trừ khi bạn tự nguyện chọn cung cấp cho chúng tôi (ví dụ: bằng cách đăng ký, khảo sát, v.v.). TECHPRO là chủ sở hữu duy nhất của thông tin được thu thập trên các trang web của chúng tôi. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng của bạn với bất kỳ ai khác ngoài những người liên quan trực tiếp đến việc mua và giao hàng cho đơn đặt hàng của bạn, trừ khi bạn rõ ràng cho phép chúng tôi làm như vậy. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo cho bạn về các ưu đãi và khuyến mãi đặc biệt mà bạn đủ điều kiện tham gia với tư cách là khách hàng đã đăng ký. Bạn có thể từ chối dịch vụ này.

Dữ liệu phi cá nhân được thu thập tự động

Khi bạn truy cập trang Web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động (nghĩa là không đăng ký) thu thập dữ liệu phi cá nhân (ví dụ: loại trình duyệt Internet và hệ điều hành được sử dụng, địa chỉ IP, tên miền của trang Web mà bạn đến, số lượt truy cập , thời gian trung bình dành cho trang web, các trang được xem). Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để theo dõi tương tác web, phân tích xu hướng cải thiện hiệu suất và nội dung và nghiên cứu nhu cầu của khách hàng chặt chẽ hơn. Điều này sẽ được thực hiện theo khuôn khổ pháp lý bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu hiện hành.

* Cookie

Hầu hết các trang web của TECHPRO sử dụng "cookie", các tệp văn bản nhỏ có thể được đọc bởi máy chủ web trong miền đặt cookie trên ổ cứng của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để lưu trữ các tùy chọn và cài đặt của bạn; giúp đăng nhập; cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu; và phân tích hoạt động trang web.

 

2. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân

TECHPRO sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập cho ba mục đích cơ bản, được mô tả chi tiết hơn dưới đây: (1) để vận hành doanh nghiệp của chúng tôi và cung cấp (bao gồm cải thiện và cá nhân hóa) các sản phẩm chúng tôi cung cấp, (2) để gửi thông tin liên lạc, bao gồm thông tin quảng cáo và ( 3) để hiển thị quảng cáo, cho dù trong các sản phẩm của chúng tôi được hỗ trợ bởi quảng cáo như eDM và Chiến dịch hay trong các sản phẩm do bên thứ ba cung cấp.

Khi thực hiện những mục đích này, chúng tôi kết hợp dữ liệu chúng tôi thu thập để cung cấp cho bạn trải nghiệm liền mạch, nhất quán và cá nhân hóa hơn. Ví dụ: chúng tôi lưu trữ dữ liệu chúng tôi thu thập từ bạn khi bạn không được xác thực (không đăng nhập) với bất kỳ thông tin tài khoản nào nhận dạng trực tiếp bạn, như tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn.

A. Cung cấp và cải tiến sản phẩm của chúng tôi . Chúng tôi sử dụng dữ liệu để cung cấp và cải thiện các sản phẩm chúng tôi cung cấp và thực hiện các hoạt động kinh doanh thiết yếu. Điều này bao gồm vận hành các sản phẩm, duy trì và cải thiện hiệu suất của sản phẩm, phát triển các tính năng mới, tiến hành nghiên cứu và cung cấp hỗ trợ khách hàng. Ví dụ về việc sử dụng như vậy bao gồm:

 • Cung cấp các sản phẩm . Chúng tôi sử dụng dữ liệu để thực hiện các giao dịch của bạn với chúng tôi và để cung cấp sản phẩm của chúng tôi cho bạn. Thông thường, các sản phẩm đó bao gồm các tính năng và đề xuất được cá nhân hóa giúp nâng cao năng suất và sự thích thú của bạn và tự động điều chỉnh trải nghiệm sản phẩm của bạn dựa trên dữ liệu chúng tôi có về các hoạt động, sở thích và vị trí của bạn.
 • Hỗ trợ khách hàng . Chúng tôi sử dụng dữ liệu để chẩn đoán sự cố sản phẩm, sửa chữa thiết bị của khách hàng và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng khác.
 • Kích hoạt sản phẩm . Chúng tôi sử dụng dữ liệu, chẳng hạn như loại thiết bị và ứng dụng, vị trí và số nhận dạng thiết bị, ứng dụng, mạng và đăng ký duy nhất để kích hoạt phần mềm và thiết bị cần kích hoạt.
 • Cải tiến sản phẩm . Chúng tôi sử dụng dữ liệu để liên tục cải tiến các sản phẩm của mình, bao gồm thêm các tính năng hoặc khả năng mới. Ví dụ: chúng tôi sử dụng báo cáo lỗi để cải thiện các tính năng bảo mật, truy vấn tìm kiếm và nhấp chuột trong trình duyệt của Chrome của Google để cải thiện mức độ liên quan của kết quả tìm kiếm, dữ liệu sử dụng để xác định các tính năng mới cần ưu tiên và ghi âm từ các tính năng nhập giọng nói để cải thiện độ chính xác của giọng nói.
 • An ninh, an toàn và giải quyết tranh chấp . Chúng tôi sử dụng dữ liệu để bảo vệ tính bảo mật và an toàn của sản phẩm và khách hàng của chúng tôi, để phát hiện và ngăn chặn gian lận, để xác nhận tính hợp lệ của giấy phép phần mềm, để giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi. Các tính năng và sản phẩm bảo mật của chúng tôi có thể phá vỡ hoạt động của phần mềm độc hại và thông báo cho người dùng nếu phần mềm độc hại được tìm thấy trên thiết bị của họ.
 • Hoạt động kinh doanh . Chúng tôi sử dụng dữ liệu để phát triển phân tích tổng hợp và thông minh kinh doanh cho phép chúng tôi vận hành, bảo vệ, đưa ra quyết định sáng suốt và báo cáo về hiệu quả kinh doanh của chúng tôi.

B. Truyền thông

Chúng tôi sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập để liên lạc với bạn và cá nhân hóa thông tin liên lạc của chúng tôi với bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua điện thoại hoặc email hoặc các phương tiện khác để thông báo cho bạn khi đăng ký kết thúc, thảo luận về tài khoản cấp phép của bạn, cho bạn biết khi có cập nhật bảo mật, nhắc nhở bạn về các mặt hàng còn lại trong giỏ hàng trực tuyến của bạn, cập nhật cho bạn hoặc hỏi về dịch vụ hoặc yêu cầu sửa chữa, mời bạn tham gia khảo sát hoặc cho bạn biết rằng bạn cần phải hành động để giữ cho tài khoản của bạn hoạt động. Ngoài ra, bạn có thể đăng ký đăng ký email và chọn xem bạn có muốn nhận thông tin quảng cáo từ TECHPRO qua email, SMS, thư thực tế và điện thoại hay không. Để biết thông tin về việc quản lý dữ liệu liên hệ của bạn, đăng ký email và liên lạc quảng cáo,

C. Quảng cáo

TECHPRO không sử dụng những gì bạn nói trong email, trò chuyện, cuộc gọi video hoặc thư thoại hoặc tài liệu, ảnh hoặc các tệp cá nhân khác để nhắm mục tiêu quảng cáo đến bạn.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập thông qua các tương tác của chúng tôi với bạn, thông qua một số sản phẩm của chúng tôi và trên các thuộc tính web của bên thứ ba, để hiển thị quảng cáo. Ví dụ:

 • TECHPRO có thể sử dụng dữ liệu của bạn để chọn và phân phối một số quảng cáo mà bạn nhìn thấy trên các thuộc tính web của TECHPRO
 • Khi ID quảng cáo được bật trong các trang web do TECHPRO cung cấp như một phần trong cài đặt quyền riêng tư của bạn, các ứng dụng của TECHPRO có thể truy cập và sử dụng ID quảng cáo (giống như cách các trang web có thể truy cập và sử dụng số nhận dạng duy nhất được lưu trữ trong cookie) để chọn và phân phối quảng cáo trong các ứng dụng như vậy.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu chúng tôi thu thập với các bên thứ ba, chẳng hạn như Novaon để họ có thể chọn và phân phối một số quảng cáo bạn thấy trong các sản phẩm của chúng tôi, các sản phẩm của họ hoặc các trang web và ứng dụng khác được phục vụ bởi các đối tác này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các bên thứ ba cam kết tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu áp dụng.
 • Các nhà quảng cáo có thể chọn đặt hình ảnh sản phẩm của chúng tôi trên trang web của họ để cho phép TECHPRO thu thập thông tin trên các trang web của họ như hoạt động, mua hàng và truy cập; chúng tôi sử dụng dữ liệu này thay mặt cho khách hàng quảng cáo của mình để giúp nhắm mục tiêu quảng cáo của họ. Chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu trực tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ, như Novaon để cho phép họ cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc hợp tác với chúng tôi trong việc lựa chọn và phục vụ quảng cáo cho các đối tác quảng cáo của chúng tôi.

Quảng cáo mà bạn thấy có thể được chọn dựa trên dữ liệu chúng tôi xử lý về bạn, chẳng hạn như sở thích và mục yêu thích, vị trí, giao dịch của bạn, cách bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi, truy vấn tìm kiếm hoặc nội dung bạn xem.

Quảng cáo bạn thấy cũng có thể được chọn dựa trên thông tin khác đã biết về bạn theo thời gian sử dụng dữ liệu nhân khẩu học, dữ liệu vị trí, truy vấn tìm kiếm, sở thích và mục yêu thích, dữ liệu sử dụng từ các sản phẩm và trang web của chúng tôi, cũng như các trang web và ứng dụng của nhà quảng cáo của chúng tôi và các đối tác. Chúng tôi gọi các quảng cáo này là "quảng cáo dựa trên sở thích" trong tuyên bố này. Thông tin chi tiết khác liên quan đến việc sử dụng dữ liệu liên quan đến quảng cáo của chúng tôi bao gồm:

 • Trẻ em và quảng cáo . Chúng tôi không cung cấp quảng cáo dựa trên sở thích cho những người mà chúng tôi xác định họ dưới 18 tuổi.
 • Lưu giữ dữ liệu . Đối với quảng cáo dựa trên sở thích, chúng tôi lưu giữ dữ liệu không quá 13 tháng, trừ khi chúng tôi có được sự đồng ý của bạn để giữ lại dữ liệu lâu hơn.
 • Chia sẻ dữ liệu . Trong một số trường hợp, chúng tôi chia sẻ với các nhà quảng cáo báo cáo về dữ liệu chúng tôi đã thu thập trên trang web hoặc quảng cáo của họ.
 • Dữ liệu được thu thập bởi các công ty quảng cáo khác. Các nhà quảng cáo đôi khi bao gồm các hình ảnh web của riêng họ (hoặc của các đối tác quảng cáo khác của họ) trong các quảng cáo mà chúng tôi hiển thị, cho phép họ đặt và đọc cookie của riêng họ. Ngoài ra, các đối tác của TECHPRO với các công ty quảng cáo bên thứ ba để giúp cung cấp một số dịch vụ quảng cáo của chúng tôi và chúng tôi cũng cho phép các công ty quảng cáo bên thứ ba khác hiển thị quảng cáo trên các trang web của chúng tôi. Các bên thứ ba này có thể đặt cookie trên máy tính của bạn và thu thập dữ liệu về các hoạt động trực tuyến của bạn trên các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến.

 

3. Lý do chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để hoàn thành bất kỳ giao dịch nào hoặc cung cấp bất kỳ sản phẩm nào bạn yêu cầu hoặc ủy quyền. Ví dụ: chúng tôi chia sẻ nội dung của bạn với các bên thứ ba khi bạn bảo chúng tôi làm như vậy. Khi bạn cung cấp dữ liệu thanh toán để mua hàng, chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu thanh toán với các ngân hàng và các đơn vị khác xử lý các giao dịch thanh toán hoặc cung cấp các dịch vụ tài chính khác và để phòng chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

Ngoài ra, chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân giữa các chi nhánh và công ty con do TECHPRO kiểm soát. Chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu cá nhân với các nhà cung cấp hoặc đại lý làm việc thay mặt chúng tôi cho các mục đích được mô tả trong tuyên bố này. Ví dụ: các công ty chúng tôi đã thuê để cung cấp hỗ trợ dịch vụ khách hàng hoặc hỗ trợ bảo vệ và bảo mật hệ thống và dịch vụ của chúng tôi có thể cần quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân để cung cấp các chức năng đó. Trong những trường hợp như vậy, các công ty này phải tuân thủ các yêu cầu về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của chúng tôi và không được phép sử dụng dữ liệu cá nhân mà họ nhận được từ chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân như một phần của giao dịch công ty, chẳng hạn như sáp nhập hoặc bán tài sản.

Cuối cùng, chúng tôi sẽ truy cập, chuyển, tiết lộ và lưu giữ dữ liệu cá nhân, bao gồm cả nội dung của bạn, khi chúng tôi có niềm tin tốt rằng làm như vậy là cần thiết để:

 1. Tuân thủ luật pháp hiện hành hoặc đáp ứng quy trình pháp lý hợp lệ, bao gồm từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác;
 2. Bảo vệ khách hàng của chúng tôi, ví dụ như để ngăn chặn thư rác hoặc cố gắng lừa gạt người dùng các sản phẩm của chúng tôi hoặc để giúp ngăn chặn mất mạng hoặc thương tích nghiêm trọng của bất kỳ ai;
 3. Vận hành và duy trì bảo mật cho các sản phẩm của chúng tôi, bao gồm để ngăn chặn hoặc ngăn chặn một cuộc tấn công vào hệ thống máy tính hoặc mạng của chúng tôi.
 4. Bảo vệ các quyền hoặc tài sản của TECHPRO, bao gồm thực thi các điều khoản quản lý việc sử dụng dịch vụ - tuy nhiên, nếu chúng tôi nhận được thông tin cho biết ai đó đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi để lưu thông trong tài sản trí tuệ hoặc tài sản bị đánh cắp của TECHPRO, chúng tôi sẽ không kiểm tra riêng tư của khách hàng nội dung bản thân, nhưng chúng tôi có thể đề cập đến vấn đề thực thi pháp luật.

Xin lưu ý rằng một số sản phẩm của chúng tôi bao gồm các liên kết đến các sản phẩm của bên thứ ba có thực tiễn bảo mật khác với của TECHPRO. Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cho bất kỳ sản phẩm nào trong số đó, dữ liệu của bạn sẽ bị chi phối bởi các điều khoản về quyền riêng tư của họ.

 

4. Cách truy cập và kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình trực tuyến cho các phẩm của TECHPRO. Bạn cũng có thể đưa ra lựa chọn về việc thu thập và sử dụng dữ liệu của TECHPRO. Cách bạn có thể truy cập hoặc kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình sẽ phụ thuộc vào sản phẩm bạn sử dụng. Ví dụ:

 • Tài khoản trên các website TECHPRO có yêu cầu đăng ký thành viên. Nếu bạn muốn truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin hồ sơ và thông tin thanh toán trong tài khoản của bạn, thay đổi mật khẩu, thêm thông tin bảo mật hoặc đóng tài khoản của bạn, bạn có thể làm như vậy. Từ đây, bạn cũng có thể truy cập các điều khiển cho các sản phẩm khác của TECHPRO.
 • Giỏ hàng trên trang kiemsoatanninh.vn. Bạn có thể truy cập thông tin tài khoản và thông tin tài khoản của Cửa hàng TECHPRO và nhấp vào "Xem tài khoản" hoặc "Lịch sử đặt hàng"
 • Nếu bạn không thể truy cập vào một số dữ liệu cá nhân nhất định do TECHPRO thu thập thông qua các liên kết ở trên hoặc trực tiếp thông qua các sản phẩm của TECHPRO bạn sử dụng, bạn luôn có thể liên hệ với TECHPRO bằng cách liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời các yêu cầu truy cập hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn trong vòng 30 ngày

 

Tùy chọn liên lạc của bạn

Bạn có thể chọn xem bạn có muốn nhận thông tin quảng cáo từ TECHPRO qua email, SMS, thư thực tế và điện thoại hay không. Nếu bạn nhận được email quảng cáo hoặc tin nhắn SMS từ chúng tôi và muốn từ chối, bạn có thể làm như vậy bằng cách làm theo các hướng dẫn trong tin nhắn đó. Bạn cũng có thể đưa ra lựa chọn về việc nhận email quảng cáo, cuộc gọi điện thoại và thư bưu chính bằng cách đăng nhập bằng tài khoản TECHPRO cá nhân của bạn và xem s cho phép liên lạc của bạnnơi bạn có thể cập nhật thông tin liên hệ, quản lý tùy chọn liên hệ trên toàn công ty, từ chối đăng ký email và chọn chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với các đối tác của TECHPRO. Nếu bạn không có tài khoản TECHPRO cá nhân, bạn có thể quản lý các tùy chọn liên hệ qua email của bạn bằng cách sử dụng mẫu web này. Các lựa chọn này không áp dụng cho các liên lạc dịch vụ bắt buộc là một phần của một số dịch vụ của TECHPRO hoặc cho các cuộc khảo sát hoặc các thông tin liên lạc thông tin khác có phương thức hủy đăng ký riêng.

 

Lựa chọn quảng cáo của bạn

Bạn có thể từ chối nhận quảng cáo dựa trên sở thích từ TECHPRO bằng cách truy cập đường link hướng dẫn đăng ký từ chối của chúng tôi. Khi bạn chọn không tham gia, lựa chọn của bạn sẽ được lưu trữ trong một cookie dành riêng cho trình duyệt web bạn đang sử dụng. Cookie từ chối có ngày hết hạn là năm năm. Nếu bạn xóa cookie trên thiết bị của mình, bạn sẽ cần chọn không tham gia lại.

Bạn cũng có thể liên kết lựa chọn từ chối của mình với tài khoản TECHPRO cá nhân. Sau đó, nó sẽ áp dụng trên bất kỳ thiết bị nào bạn sử dụng tài khoản đó và sẽ tiếp tục áp dụng cho đến khi có ai đó đăng nhập bằng tài khoản TECHPRO cá nhân khác trên thiết bị đó. Nếu bạn xóa cookie trên thiết bị của mình, bạn sẽ cần đăng nhập lại để cài đặt được áp dụng.

Đối với quảng cáo xuất hiện trong các ứng dụng trên Windows, bạn có thể sử dụng từ chối liên kết với tài khoản TECHPRO cá nhân của bạn hoặc từ chối quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách tắt ID quảng cáo trong Cài đặt Windows.

Bởi vì dữ liệu được sử dụng cho quảng cáo dựa trên sở thích cũng được sử dụng cho các mục đích hợp pháp và cần thiết khác (bao gồm cung cấp sản phẩm của chúng tôi, phân tích và phát hiện gian lận), việc từ chối quảng cáo dựa trên sở thích không ngăn chặn dữ liệu đó được thu thập. Điều đó cũng không có nghĩa là bạn sẽ ngừng nhận quảng cáo hoặc xem ít quảng cáo hơn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không tham gia, quảng cáo bạn nhận được sẽ không còn dựa trên sở thích và có thể ít liên quan đến sở thích của bạn.

Bạn có thể từ chối nhận quảng cáo dựa trên sở thích từ các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác bằng cách truy cập trang web của họ (xem bên trên).

 

Điều khiển dựa trên trình duyệt

 • Kiểm soát cookie . Các điều khiển cookie dựa trên trình duyệt có liên quan được mô tả trong phần Cookies của tuyên bố về quyền riêng tư này.
 • Theo dõi Bảo vệ . Internet Explorer (phiên bản 9 trở lên) có một tính năng gọi là Bảo vệ theo dõi sẽ chặn nội dung của bên thứ ba, bao gồm cookie, từ bất kỳ trang web nào được liệt kê trong Danh sách bảo vệ theo dõi bạn thêm. Bằng cách giới hạn các cuộc gọi đến các trang web này, trình duyệt sẽ giới hạn thông tin mà các trang web bên thứ ba này có thể thu thập về bạn.
 • Điều khiển trình duyệt cho "Không theo dõi."  Một số trình duyệt đã tích hợp các tính năng "Không theo dõi" có thể gửi tín hiệu đến các trang web bạn truy cập cho biết bạn không muốn bị theo dõi. Do chưa có cách hiểu chung về cách diễn giải tín hiệu "Không theo dõi", các dịch vụ của TECHPRO hiện không đáp ứng với tín hiệu "Không theo dõi" của trình duyệt. Chúng tôi tiếp tục làm việc với đơn vị cung cấp internet trực tuyến để xác định cách hiểu chung về cách xử lý tín hiệu "Không theo dõi". Trong thời gian này, bạn có thể sử dụng một loạt các công cụ khác mà chúng tôi cung cấp để kiểm soát việc thu thập và sử dụng dữ liệu, bao gồm khả năng từ chối nhận quảng cáo dựa trên sở thích từ TECHPRO như được mô tả ở trên.

 

COOKIE

Những loại cookie mà TECHPRO sử dụng?

Nói chung, cookie của chúng tôi thực hiện tối đa ba chức năng khác nhau:

 • Cookies thiết yếu: Một số cookie rất cần thiết cho hoạt động của trang web của chúng tôi. Ví dụ: một số cookie cho phép chúng tôi xác định người đăng ký và đảm bảo họ có thể truy cập các trang chỉ đăng ký. Nếu người đăng ký chọn tắt các cookie này, người dùng sẽ không thể truy cập tất cả nội dung mà thuê bao cho phép họ đăng ký.
 •  Cookie hiệu suất: Chúng tôi sử dụng các cookie khác để phân tích cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi và để theo dõi hiệu suất trang web. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp trải nghiệm chất lượng cao bằng cách tùy chỉnh ưu đãi của chúng tôi và nhanh chóng xác định và khắc phục mọi sự cố phát sinh. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng cookie hiệu suất để theo dõi trang nào phổ biến nhất, phương pháp liên kết giữa các trang là hiệu quả nhất và để xác định lý do tại sao một số trang nhận được thông báo lỗi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các cookie này để làm nổi bật các bài viết hoặc dịch vụ trang web mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ được bạn quan tâm dựa trên việc sử dụng trang web của bạn.
 •  Cookie chức năng: Chúng tôi sử dụng cookie chức năng để cho phép chúng tôi ghi nhớ sở thích của bạn. Ví dụ: cookie giúp bạn tránh những rắc rối khi nhập tên người dùng mỗi khi bạn truy cập trang web và nhớ lại các tùy chọn tùy chỉnh của mình, chẳng hạn như phiên bản khu vực của trang web bạn muốn xem khi đăng nhập.

Chúng tôi cũng sử dụng cookie chức năng để cung cấp cho bạn các dịch vụ nâng cao như cho phép bạn xem video trực tuyến. Chúng tôi cũng sử dụng hoặc cho phép các bên thứ ba phục vụ cookie thuộc bốn loại trên. Ví dụ: giống như nhiều công ty, chúng tôi sử dụng Google Analytics để giúp chúng tôi giám sát lưu lượng truy cập trang web của mình. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie của bên thứ ba để giúp chúng tôi nghiên cứu thị trường, theo dõi doanh thu, cải thiện chức năng trang web và giám sát việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện và chính sách bản quyền của chúng tôi.

 

Người dùng trang web có thể chặn cookie không?

Như chúng tôi đã giải thích ở trên, cookie giúp bạn tận dụng tối đa các trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tắt cookie của chúng tôi thì hãy làm theo hướng dẫn bên dưới từ các nhà cung cấp trình duyệt chính: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari.

Xin nhớ rằng nếu bạn chọn tắt cookie, bạn có thể thấy rằng một số phần nhất định trên trang web của chúng tôi không hoạt động đúng.

Chúng tôi theo dõi xem người dùng có mở email của chúng tôi không?

Các email của chúng tôi có thể chứa một đường link web duy nhất, duy nhất trong chiến dịch, để cho chúng tôi biết liệu email của chúng tôi có được mở hay không và xác minh bất kỳ nhấp chuột nào để liên kết trong email. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này cho các mục đích bao gồm xác định email nào của chúng tôi thú vị hơn với người dùng, để truy vấn xem người dùng không mở email của chúng tôi có muốn tiếp tục nhận email hay không.

 

5. Cơ sở hợp pháp để xử lý

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân về bạn, nơi chúng tôi có cơ sở hợp pháp. Căn cứ hợp pháp bao gồm:

a) Lợi ích hợp pháp của TECHPRO

Chúng tôi sẽ dựa vào lợi ích hợp pháp làm cơ sở để xử lý dữ liệu trong đó việc xử lý dữ liệu của bạn không bị chi phối bởi lợi ích hoặc quyền và quyền tự do cơ bản của bạn. TECHPRO có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc vì lợi ích hợp pháp của bên thứ ba ( ví dụ: chủ lao động của bạn). Ví dụ: TECHPRO có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để cho phép TECHPRO thực hiện công việc kinh doanh của mình, chẳng hạn như:

 • Ký kết và thực hiện các thỏa thuận với chủ lao động, nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh của bạn;
 • Để ghi lại và giải quyết tài chính các Dịch vụ và Sản phẩm được giao;
 • Bán hàng, tiếp thị và khuyến mãi;
 • Quản lý tài khoản;
 • Dịch vụ khách hàng, tài chính kế toán;
 • Nghiên cứu và phát triển;
 • Thu mua;
 • Quản lý và kiểm soát nội bộ;
 • Kiểm soát chất lượng, báo cáo hợp nhất;
 • Các giao dịch của công ty, chẳng hạn như bán một doanh nghiệp hoặc một bộ phận của một doanh nghiệp cho một công ty khác, hoặc bất kỳ sự sắp xếp lại, sáp nhập, liên doanh, hoặc xử lý khác về kinh doanh của TECHPRO (bao gồm cả liên quan đến bất kỳ sự phá sản hoặc thủ tục tương tự nào )
 • Hiểu và cải thiện mối quan hệ kinh doanh hoặc khách hàng của chúng tôi nói chung

Xin lưu ý rằng nơi chúng tôi dựa vào lợi ích hợp pháp, bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu của mình.

b) Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý mà TECHPRO phải tuân thủ

c) Bảo vệ bạn, TECHPRO hoặc người khác khỏi các mối đe dọa (như đe dọa bảo mật hoặc lừa đảo)

d) Hợp đồng trong đó việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng với bạn ( ví dụ: để cung cấp Sản phẩm hoặc Dịch vụ mà bạn đã yêu cầu). Trường hợp chúng tôi dựa vào hợp đồng, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng với TECHPRO.

e) Nếu không có tiêu chí nào được liệt kê từ mục (a) đến mục (d) ở trên áp dụng hoặc nếu pháp luật địa phương yêu cầu phải có sự đồng ý, thì TECHPRO sẽ phải có sự đồng ý từ bạn trước khi xử lý dữ liệu của bạn. Trường hợp chúng tôi xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý rõ ràng của bạn. Khi tìm kiếm sự đồng ý, TECHPRO sẽ thông báo cho bạn;

 • Mục đích của việc xử lý được yêu cầu đồng ý và
 • Bất kỳ chi tiết có liên quan khác để tìm cách đảm bảo xử lý hợp pháp.

Trường hợp chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu cá nhân, bạn có quyền rút hoặc từ chối sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào, nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trước khi rút tiền như vậy.

 

6. Chúng tôi giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích đã được thu thập và chúng tôi có thể giữ lại và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Các tiêu chí được sử dụng để xác định thời gian lưu giữ của chúng tôi bao gồm:

 • Chúng tôi có phải chịu một nghĩa vụ pháp lý, hợp đồng hoặc tương tự để giữ lại dữ liệu cá nhân không? Ví dụ có thể bao gồm luật lưu giữ dữ liệu bắt buộc trong phạm vi quyền hạn hiện hành, lệnh của chính phủ để lưu giữ dữ liệu cá nhân liên quan đến cuộc điều tra hoặc dữ liệu cá nhân phải được giữ lại cho mục đích kiện tụng;
 • Chúng tôi có hợp đồng với nhân viên của bạn hoặc đối tác kinh doanh không hoặc chúng tôi có tham gia với bạn trong bất kỳ cuộc đàm phán nào để ký kết hợp đồng hoặc bất kỳ hoạt động hoặc giao dịch nào khác không;
 • Bạn có tài khoản với chúng tôi không? Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu cá nhân trong khi tài khoản của bạn đang hoạt động hoặc miễn là cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không đăng nhập vào trang web của chúng tôi trong 10 (mười) năm, chúng tôi sẽ xóa thông tin của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi với điều kiện là không có lý do nào khác bao gồm nhưng không giới hạn trong việc ngăn chặn gian lận và lạm dụng, hãy thực thi hợp đồng chúng tôi có với bạn hoặc chủ lao động của bạn, các yêu cầu pháp lý hoặc quy định, giải quyết tranh chấp, khi chúng tôi cũng có thể giữ một số thông tin của bạn theo yêu cầu, ngay cả sau khi bạn đã đóng tài khoản hoặc không còn cần thiết phải cung cấp dịch vụ cho bạn.

7. Quyền của bạn

Bạn có các quyền sau liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn:

(I) Quyền được thông báo về cách sử dụng thông tin cá nhân của bạn (một ví dụ về thông tin là chính sách này)

(II) Quyền truy cập dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn

(III) Quyền yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân không chính xác mà chúng tôi xử lý về bạn (mặc dù bạn có thể thực hiện hầu hết việc này thông qua tài khoản của mình)

(IV) Quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn hoặc ngừng xử lý hoặc thu thập dữ liệu trong một số trường hợp

(V) Quyền dừng thông điệp tiếp thị trực tiếp và rút lại sự đồng ý để xử lý dựa trên sự đồng ý bất cứ lúc nào

(VI) Quyền yêu cầu chúng tôi chuyển hoặc chuyển các phần tử dữ liệu của bạn cho bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác, trong trường hợp chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân dựa trên sự đồng ý của bạn.

(VII) Quyền khiếu nại với cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu của bạn.

 

Mua sắm an toàn

Trang web này thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin của người dùng của chúng tôi. Khi người dùng gửi thông tin nhạy cảm thông qua trang web của chúng tôi, thông tin của bạn được bảo vệ cả trực tuyến và ngoại tuyến. Khi mẫu đơn đặt hàng, trang đăng nhập và / hoặc trang đăng ký của chúng tôi yêu cầu người dùng nhập thông tin nhạy cảm (như số thẻ tín dụng), thông tin đó được mã hóa và được bảo vệ bằng phần mềm mã hóa tốt nhất trong ngành - SSL.

Mặc dù chúng tôi sử dụng mã hóa SSL để bảo vệ thông tin nhạy cảm trực tuyến, chúng tôi cũng làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ thông tin người dùng ngoại tuyến. Tất cả thông tin của người dùng của chúng tôi, không chỉ là thông tin nhạy cảm được đề cập ở trên, bị hạn chế trong các văn phòng của chúng tôi. Chỉ những nhân viên cần thông tin để thực hiện một công việc cụ thể (ví dụ: nhân viên thanh toán của chúng tôi hoặc đại diện dịch vụ khách hàng) mới được cấp quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân.

 

8. Cách liên hệ với chúng tôi

Những câu hỏi và những nhận xét

TECHPRO sẽ đáp ứng các yêu cầu hợp lý để xem xét dữ liệu cá nhân của bạn và sửa chữa, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ sự không chính xác. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách bảo mật và bảo mật web của TECHPRO vui lòng nhấp vào "Liên Hệ" ở góc trên bên phải của cửa sổ này và điền các nội dung gửi cho chúng tôi. Khi Internet hết hạn, Chính sách bảo mật và bảo mật web của chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi sẽ đăng các thay đổi đối với Chính sách bảo mật và bảo mật web của chúng tôi trên trang này. Vui lòng kiểm tra trang này thường xuyên để cập nhật.

 

Đồng ý

Bằng cách truy cập trang web của TECHPRO, bạn đồng ý với các thông lệ được mô tả trong thông báo Quyền riêng tư và chuyến thăm của bạn và mọi tranh chấp về quyền riêng tư đều phải tuân theo thông báo này.

Chúng tôi luôn muốn nghe từ khách hàng của chúng tôi. Nếu bạn:

 • Có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi về chính sách này
 • Muốn chúng tôi ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn
 • Muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn như đã nêu ở trên hoặc có khiếu nại

xin vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi, những người sẽ sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.

Bạn có thể liên hệ với nhóm truyền thông của chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Địa chỉ: Tầng 19 tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hà Nội
Điện thoại: 024.3366 9966
Hotline: 1900 2035

Phụ trách truyền thông: Ms Hương Lan

Điện thoại: 0934531186
Email: info@techpro.com.vn