en

Giải pháp kiểm soát bãi đỗ xe

Car Parking là giải pháp quản lý, kiểm soát toàn bộ xe ra vào bãi đỗ xe một cách hiện đại, tối ưu và tiện dụng. Mô hình tập trung dữ liệu hệ thống, truyền thông TCP/IP. Hỗ trợ quản lý thu phí vào ra bãi gửi xe

Chức năng phần mềm quản lý Carparking

Quản lý người dùng:

 • Phần mềm phân quyền người dùng với 3 cấp độ, truy cập hệ thống bằng tên truy cập và mật khẩu.
 • Người quản trị hệ thống: được thao tác tất cả chức năng của phần mềm
 • Người quản trị khách hàng: được phép truy xuất vào hệ thống để lấy thống kê, báo cáo, kết xuất dữ liệu.
 • Bảo vệ (soát vé): theo dõi các thông tin của khách hàng.

Kiểm Soát vào ra của xe:

 • Kiểm soát xe vào: nhận dạng thẻ, chụp hình biển số, phân tích biển số thành dạng text, chụp hình ảnh lái xe... lưu vào cơ sở dữ liệu.
 • Kiểm soát xe ra: nhận dạng thẻ, chụp biển số, phân tích biển số thành dạng text, chụp hình ảnh lái xe..., lấy dữ liệu tương ứng khi xe vào, so sánh và đưa ra xử lý tương ứng.

Soạn thảo, tìm kiếm dữ liệu:

 • Tạo, sửa, xóa, tìm kiếm, phân loại khách hàng. Có 2 loại khách hàng là khách hàng trả trước và vãng lai
 • Tìm kiếm theo biển số xe.
 • Tìm kiếm theo khoảng thời gian vào/ra và hiển thị hình ảnh thực của xe.
 • Tìm kiếm theo mã số thẻ.

Báo cáo, truy xuất dữ liệu:

 • Báo cáo vào ra: theo ngày, tháng, theo mỗi khoảng thời gian bất kỳ.
 • Theo nhu cầu khách hàng.

 Mô hình kiểm soát bãi đỗ xe

Quy trình xử lý kiểm soát bãi đỗ xe

 

Barrier
 • Kiểm soát phương tiện ra vào.
 • Ngăn chặn phương tiện ra vào mà không được cho phép.

Camera

 • Chụp biển số xe máy, xe ô tô.
 • Chụp mặt người điều khiển phương tiện.

Đầu đọc thẻ

 • Tự động kiểm tra tín hiệu nhận dạng.
 • Khả năng đọc nhiều thẻ (30 thẻ/s ).
 • Cảnh báo thẻ lỗi, thẻ không hợp lệ.

Bộ điều khiển

 • Điều khiển đầu đọc, Barrier.
 • Lưu trữ ID, sự kiện.
 • Báo động khi có sự cố
 

 Máy tính

 •  Cài đặt phần mềm để quản lý điều khiển lối vào ra
 

 Phần mềm

 • Bộ phần mềm quản lý hệ thống Car parking  tại làn xe vào ra