Hệ thống kiểm tra động cơ phản lực

Tự động hóa sản xuất Địa điểm: Trung Quốc

kiem tra_dong_co_phan_luc_1

Giới thiệu dự án:

Kiểm tra động cơ phản lực là một quá trình phức tạp và khéo léo. Do chi phí tốn kém nhiên liệu và vật liệu, kiểm tra cần phải được thực hiện nhanh chóng với tốc độ cao và độ chính xác khi lấy mẫu. Động cơ quy mô lớn cần phải được gắn trên một chiếc xe kỹ thuật cho các bài kiểm tra thực địa. Trong hoàn cảnh này hệ thống sẽ được chống sốc và chống sự can thiệp để đảm bảo kết quả kiểm tra an toàn và đáng tin cậy.

Yêu cầu hệ thống:

Tốc độ lấy mẫu cao.

Tần số lấy mẫu cao.

Chống sốc và chống nhiễu.

Thích hợp cho các bài kiểm tra động cơ khác nhau.

Tiêu chuẩn giao thức truyền thông cho chương trình sửa đổi thuận tiện /cập nhật.

Thực hiện dự án:

PCM-3813I

   100 kS/s, 12-bit, 32-ch Isolated Analog Input PCI-104 Module

PCM-3730I

   32-ch Isolated Digital I/O PCI-104 Module

PCM-3725

   8-ch Relay and Isolated Digital Input PC/104 Module

PCM-3610

   2-port RS-232/422/485 PC/104 Module with Isolation Protection

 

Sơ đồ hệ thống:

so do_dong_co_phan_luc_

Mô tả hệ thống :

Động cơ phản lực phải được kiểm tra chặt chẽ tại cơ sở thử nghiệm trước khi được đưa vào sản xuất. Trong điều kiện kiểm soát, dữ liệu được lấy lại từ các cảm biến sau đó chuyển đến một máy tính công nghiệp trong các trường miền, và cuối cùng được đo và xác minh trong phòng điều khiển.

Mô-đun đầu vào tương tự của Advantech, PCM-3813I, được sử dụng để theo dõi dữ liệu được thay đổi liên tục, chẳng hạn như lưu lượng áp lực, nhiên liệu và nhiệt độ. Các đầu vào số/ đầu ra của module, PCM-3730I, được sử dụng cho các hoạt động kiểm soát, chẳng hạn như cảnh báo sự lỗi, điều khiển khóa liên động và tắt máy khẩn cấp. Nó có thể được gắn trực tiếp trên một chiếc xe kỹ thuật dùng cho lĩnh vực đo lường. Ở giữa, các module giao tiếp với bảo vệ cách ly, PCM-3610, được sử dụng để kết nối các nền tảng máy tính thông qua RS-232/422/485.

Lắp đặt tại trường miền và kiểm soát cả miền trung tâm, các PCM-3725 bảo đảm điều khiển kỹ thuật số I/O sẽ hoạt động trong các thủ tục kiểm tra trong khi chức năng chuyển tiếp có thể kích hoạt báo động trong trường hợp sai sót hoặc lỗi trong quá trình thử nghiệm. Tất cả các tín hiệu trong quá trình lấy mẫu thử nghiệm có thể được chuyển giao cho các máy tính trung tâm thông qua tiêu chuẩn PC/104 hoặc giao diện PCI-104.

Kết luận:

Để chống lại những rung động cực và nhiệt trong quá trình thử nghiệm động cơ phản lực, các hệ thống tại cơ sở thử nghiệm được yêu cầu rất mạnh mẽ. Những module này cần phải hỗ trợ truyền thông đa kênh/ tách rời phần quang học với mẫu dữ liệu nhanh và chính xác cao qua giao diện chuẩn PC/104. Cổng I/O chắc chắn của Advantech đã chứng minh các giải pháp hoàn hảo với thiết kế chống sốc và chống nhiễu tốt hơn. Với chương trình chuẩn và phần mềm điều khiển đo lường, khách hàng của chúng tôi có thể phát triển các chương trình của chính mình hoặc dễ dàng cập nhật phần mềm thử nghiểm, kiểm tra dựa trên các yêu cầu khác nhau.