An ninh

Ứng dụng hệ thống Nedap trong quản lý xe Bus sân bay

Thứ năm, 02 Tháng 10 2014
Ứng dụng hệ thống Nedap trong quản lý xe Bus sân bay Rất khó để đáp ứng nhu cầu quản lý an ninh trên một khu vực được mở rộng như sân bay. Hệ thống Nedap giải quyết được cả những nhu cầu trái ngược nhau. Sự quan tâm đặc biệt được giành cho những khu vực người có thể vào được gọi là phi trường của sân bay. Cầu ra vào cho hành ...