Tuyển dụng

Techpro tuyển dụng nhân viên kinh doanh.

Thứ năm, 16 Tháng 7 2015
Techpro tuyển dụng nhân viên kinh doanh. TECHPRO là công ty hàng đầu tại Việt Nam chuyên phân phối và tư vấn các giải pháp: - Máy tính công nghiệp, máy tính nhúng, các thiết bị thu thập dữ liệu và điều khiển tự động cho các ứng dụng trong Viễn thông, Giao thông thông minh (ITS) , Điện và năng lượng, điều khiển tự ...

Techpro tuyển dụng kỹ sư ứng dụng - Ngành thiết bị an ninh, hệ thống kiểm soát tòa nhà BMS

Thứ hai, 13 Tháng 4 2015
Techpro tuyển dụng kỹ sư ứng dụng - Ngành thiết bị an ninh, hệ thống kiểm soát tòa nhà BMS TECHPRO là công ty hàng đầu tại Việt Nam chuyên phân phối và tư vấn các giải pháp: - Máy tính công nghiệp, máy tính nhúng, các thiết bị thu thập dữ liệu và điều khiển tự động cho các ứng dụng trong Viễn thông, Giao thông thông minh (ITS) , Điện và năng lượng, điều khiển tự ...

Techpro tuyển dụng kỹ sư ứng dụng - Ngành thiết bị tự động hóa điều khiển, tin học công nghiệp

Thứ hai, 13 Tháng 4 2015
Techpro tuyển dụng kỹ sư ứng dụng - Ngành thiết bị tự động hóa điều khiển, tin học công nghiệp TECHPRO là công ty hàng đầu tại Việt Nam chuyên phân phối và tư vấn các giải pháp: - Máy tính công nghiệp, máy tính nhúng, các thiết bị thu thập dữ liệu và điều khiển tự động cho các ứng dụng trong Viễn thông, Giao thông thông minh (ITS) , Điện và năng lượng, điều khiển tự ...

Techpro tuyển dụng trợ lý kinh doanh dự án

Thứ hai, 13 Tháng 4 2015
Techpro tuyển dụng trợ lý kinh doanh dự án TECHPRO là công ty hàng đầu tại Việt Nam chuyên phân phối và tư vấn các giải pháp: - Máy tính công nghiệp, máy tính nhúng, các thiết bị thu thập dữ liệu và điều khiển tự động cho các ứng dụng trong Viễn thông, Giao thông thông minh (ITS) , Điện và năng lượng, điều khiển tự ...

Techpro tuyển dụng kỹ sư ứng dụng

Thứ hai, 09 Tháng 2 2015
Techpro tuyển dụng kỹ sư ứng dụng TECHPRO là công ty hàng đầu tại Việt nam chuyên phân phối các sản phẩm: - Máy tính công nghiệp (IPC), máy tính nhúng (Embedded Computers), truyền thông công nghiệp (Industrial Communication), máy tính pannel (PPC), Server công nghiệp - Các thiết bị cho ngành tự động hóa, điều khiển như HMI, mô-đun I/O, ...

Techpro tuyển dụng nhân viên phụ trách bảo hành và dịch vụ sau bán hàng

Thứ bảy, 22 Tháng 3 2014
Techpro tuyển dụng nhân viên phụ trách bảo hành và dịch vụ sau bán hàng TECHPRO là công ty hàng đầu tại Việt Nam chuyên phân phối và tư vấn các giải pháp: - Máy tính công nghiệp, máy tính nhúng, các thiết bị thu thập dữ liệu và điều khiển tự động cho các ứng dụng trong Viễn thông, Truyền thông đa phương tiện, điều khiển tự động ...
banner-techpro-tuyendung
banner-techpro-training
banner-techpro-shopping