Danh mục sản phẩm

banner-techpro-tuyendung
banner-techpro-training
banner-techpro-shopping

IEM280(LED): Khóa má từ cho cửa đơn, có đèn LED

IEM280(LED): Khóa má từ cho cửa đơn, có đèn LED báo trạng thái cửa (Lực giữ cửa: 280Kg, 600lbs)
Tính năng
Built-in Door Contact
Holding Force : 280kg (600lbs)
Current Draw : 500mA / 12V
250mA / 24V
Suitable for : Wooden Door
Glass Door
Metal Door
Fire Proof Door
Dimension : 250W x 48.5H x 25D(mm)

Download catalog tại đây