GSL 1000

GSL 1000

Khóa điện tử an ninh cao- Khóa điện tử GSL 1000 có thể sử dụng trong các ứng dụng độc lập hoặc thiết lập sử dụng với các kết nối mạng- Dòng sản phẩm này được thiết kế đáp ứng nhu cầu sử dụng với nhiều người dùng chung một thiết bị yêu cầu tính an ninh trong các cửa hàng và ...