Danh mục sản phẩm

banner-techpro-tuyendung
banner-techpro-shopping

Két nộp/ rút tiền tự động SafeCash Recycler

Có 2 lựa chọn trong việc rút tiền: Cấu hình sẵn mệnh giá tiền được rút & Tự do lựa chọn mệnh giá tiền muốn rút
Số lượng tiền rút ra có thể được giới hạn cho các GDV/ người sử dụng
Người sử dụng được yêu cầu nhập mã PIN khi thực hiện giao dịch. Mã PIN phải được thay đổi trong lần đầu truy cập để bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của người dùng.
Biên lai được in ra với các chi tiết về giao dịch (ID người dùng, số tiền và số tờ theo mệnh giá cụ thể)
Thông số kỹ thuật

Giao diện với người dùng: Màn hình cảm ứng 15"

Tốc độ đếm: 8 tờ/ giây

Bó tiền: lên tới 200 tờ trên một lần nộp ( các loại mệnh giá được trộn lẫn)

Kiểm đếm: lên đến 200 tờ

Số lượng hộp chứa tiền: 5 hộp

Sức chứa: 2200 – 2500 tờ/ hộp (tùy thuộc vào chất lượng tiền)

Chuẩn của Két sắt: CEN L ; có lựa chọn: CEN III, IV

Khóa: Khóa cơ theo chuẩn, có thể lựa chọn thêm khóa

Biên lai: 80mm

Mệnh giá tiền VND có thể đọc được: 2k, 5k, 10k, 20k, 50k, 100k, 200k, 500k

Cân nặng: 750 kg

Kích thước: 1620x536x750mm

Kết nối: TCP/IP

Tính năng
Rút tiền mặt

Có 2 lựa chọn trong việc rút tiền: Cấu hình sẵn mệnh giá tiền được rút & Tự do lựa chọn mệnh giá tiền muốn rút

Số lượng tiền rút ra có thể được giới hạn cho các GDV/ người sử dụng

Người sử dụng được yêu cầu nhập mã PIN khi thực hiện giao dịch. Mã PIN phải được thay đổi trong lần đầu truy cập để bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của người dùng.

Biên lai được in ra với các chi tiết về giao dịch (ID người dùng, số tiền và số tờ theo mệnh giá cụ thể)

Nộp tiền mặt

Tiền được nộp có thể theo các bó lên đến 200 tờ

Tốc độ đếm 8 tờ/ giây

Tiền giả hoặc không đủ tiêu chuẩn sẽ bị từ chối

Biên lai được in ra với các chi tiết về giao dịch (ID người dùng, số tiền và số tờ theo mệnh giá cụ thể)

Đổi tiền mặt

Nộp vào những mệnh giá tiền lớn và rút ra những mệnh giá nhỏ hơn.

Tính năng này như một chức năng riêng biệt nên nó không làm tăng hay giảm lượng tiền mặt trong Safecash Recyler

Biên lai được in ra với các chi tiết cụ thể về giao dịch (ID người dùng, số tiền và số tờ theo mệnh giá cụ thể)

Quản lý người dùng :

Quản trị viên : Toàn quyền truy cập vào máy tính về quản lý và hoạt động của Safecash Recyler.

GDV : Tùy thuộc vào giới hạn cho phép, GDV có thể rút, nộp hoặc đổi tiền mặt. Không được quyền truy cập vào các chức năng khác hoặc mở két .

Thủ quỹ: Mở két để bổ sung tiền hoặc lấy tiền từ Safecash Recyler.

Truy cập những tính năng phục vụ cho việc quản lý.

Cấu hình tính năng tái sử dụng tiền vừa nộp vào:

Có 5 hộp chứa tiền, mỗi hộp có sức chứa 2500 tờ .

Mỗi hộp chứa có thể cấu hình là hộp đựng tiền nộp vào hoặc hộp đựng tiền tái sử dụng.

Hộp đựng tiền tái sử dụng:

Chỉ có thể lưu trữ một loại mệnh giá .

Mệnh giá tiền này có thể được nộp vào hoặc rút ra khỏi hộp này.

Mục đích chính là để lưu trữ mệnh giá được sử dụng lại trong các giao dịch

Có thể định nghĩa một giới hạn số lượng nhất định. Nếu vượt trên số lượng này, số tiền nộp vào SafeCash Recycler sẽ được chuyển vào hộp đựng tiền nộp.

Hộp đựng tiền nộp:

Tất các các loại mệnh giá đều được chấp nhận

Tiền đã nộp và hộp này sẽ không rút ra được

Mục đích chính là lưu trữ tiền sẽ được lấy ra vào cuối ngày để nộp về quỹ trung tâm.

Phải có ít nhất một hộp trong SafeCash Recycler được cấu hình tính năng đựng tiền nộp.