Danh mục sản phẩm

banner-techpro-tuyendung
banner-techpro-training
banner-techpro-shopping

ARK-3000 SERIES

Dòng tính không quạt ARK-3000 series là dòng máy tính nhúng tuyệt vời, với hiệu suất sử dụng cao, nhiều I/O và khả năng đa mở rộng. Hỗ trợ dual MiniPCIe hoặc card mở rộng dual PCI/PCIe, 2 ổ cứng 2.5", có cổng mở rộng LPT DIO. Đây là dòng máy tinh này có rất nhiều ứng dụng hiệu quả
Sản phẩm
ARK-1120F

ARK-3202

Datasheet (PDF) Manual/ Driver/ BIOS/ FAQ

Mobile Intel® Atom™ N270 Fanless Solution with Dual Display and Multiple I/O


ARK-3360F

Datasheet (PDF) Manual/ Driver/ BIOS/ FAQ

Intel® Atom™ N450/D510 High Value Fanless Embedded Box PC with Multiple I/OARK-3360L

Datasheet (PDF) Manual/ Driver/ BIOS/ FAQ

Intel® Atom™ N450/D510 High Value Fanless Embedded Box PC with Multiple I/O
ARK-3403      

ARK-3403

Datasheet (PDF) Manual/ Driver/ BIOS/ FAQ

Intel® Atom™ D510/D525 Fanless Embedded Box PC with PCI/PCIe Expansion and Dual SATA HDDs

ARK 3420

ARK-3420

Datasheet (PDF) Manual/ Driver/ BIOS/ FAQ

Intel® Core™ 2 Duo Box IPC with PCIe Expansion and Dual SATA HDDs

ARK-3440 A2     

ARK-3440 A2

Datasheet (PDF) Manual/ Driver/ BIOS/ FAQ

Intel® Core™ i3/i5/i7 Fanless Embedded Box PC with PCI/PCIe Expansion and Dual SATA HDDs

Thông tin mua hàng
Part NumberDescriptionGet Quote
ARK-3202F-S6A1E ARK3202,N270 1.6G+GPS+VGA+2GbE+5COM+5USB+Audi
Price

ARK-3202L-S6A1E ARK3202,N270 1.6G+DVI+VGA+2GbE+2COM+5USB+Audi
Price

ARK-3360F-D5A1E Atom D510,VGA+3GLAN+6COM+6USB+miniPCIe+miniPCI
Price

ARK-3360F-N4A1E Atom N450,VGA+3GLAN+6COM+6USB+miniPCIe+miniPCI
Price

ARK-3403-D5A1E ARK-3403 w/ ATOM D510 2LAN, 6USB, 4COM, 2 PCI
Price

ARK-3403-D6A1E ARK-3403 w/ AtomD525, 2LAN, 6USB, 4COM, 2 PCI
Price

ARK-3420F-S6A1E ARK3420,C2D-1.6G+DVI_I+2GLAN+4COM+6USB+eST+Audio
Price

ARK-3420F-U0A1E ARK3420,C-2G+DVI_I+2GLAN+4COM+6USB+eST+Audio
Price

ARK-3440F-U1A2E ARK-3440 A2 i3-330E 2.13G w/3COM 6USB 2GLAN
Price

ARK-3440F-U4A2E ARK-3440 A2 i5-520E SV 2.4GHz w/ 3COM 6USB 2GLAN
Price

ARK-3440F-U5A2E ARK-3440 A2 i7-610E SV 2.53G w/ 3COM 6USB 2GLAN
Price