Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ RFID sử dụng thẻ không tiếp xúc chuẩn PROXIMITY, thẻ thông minh MIFARE và công nghệ nhận dạng bằng vân tay, công nghệ số,... Các thiết bị an ninh giám sát đã ngày càng là sự lựa chọn cho những giải pháp tối ưu dựa trên các nền tảng công nghệ này.