Hệ thống quản lý ga tàu điện ngầm

Mạng lưới cơ sở hạ tầng cho hệ thống Metro ( tàu điện ngầm )ở Brazil

He thong_quan_ly_ga_tau_dien_ngam

Địa điểm: Brazil

Giới thiệu dự án

Một cơ sở hạ tầng mạng là trái tim của bất kỳ hệ thống thông tin liên lạc nào, và bao gồm tất cả các bộ định tuyến, chuyển mạch, điểm truy cập không dây, các phương pháp tiếp cận và các giao thức cần thiết để vận hành một doanh nghiệp hiện đại. Hệ thống Metro(tàu đện ngầm ) tại Brazil đã tìm cách để nâng cấp mạng lưới hiện có của họ, yêu cầu Advantech cung cấp các sản phẩm cần thiết và kỹ năng sử dụng. Trung tâm điều khiển chính của họ cần một hệ thống để theo dõi và kiểm soát chất lượng truyền thông, và yêu cầu các sản phẩm tương thích với các phân tích kỹ thuật số của họ.

Yêu cầu hệ thống

Bởi vì cơ sở hạ tầng của các lớp thông tin là dựa trên Ethernet, các phân tích kỹ thuật số phải được trang bị với một RS-485 với máy chủ thiết bị Ethernet. Các trung tâm kiểm soát trung tâm cần đọc dữ liệu từ các phân tích về quản lý thông qua Ethernet. Để đảm bảo hệ thống thực hiện có độ tin cậy, truyền thông không thể bị gián đoạn, do đó, phải bắt buộc có truyền thông dự phòng .

Bản thân hệ thống Metro có nhiều dây điện áp cao đối với đoàn tàu, do đó, có rất nhiều can nhiễu. Hơn nữa, các thông tin liên lạc phải đi khoảng cách rất dài, tạo ra đòi hỏi về lắp đặt, bảo dưỡng và các vấn đề hoạt động. Để đáp ứng những yêu cầu hệ thống phải được thiết kế với nghệ bảo vệ tiên tiến và khả năng cấu hình từ xa.

Thực hiện dự án

EKI-1522

2-port RS-232/422/485 Serial Device Server

Sơ đồ hệ thống

Mô tả hệ thống 

EKI-1522 là có hai cổng RS-485, cung cấp dự phòng cho hệ thống. Thông qua RS-485, các phân tích kỹ thuật số được kết nối với EKI-1522 ở mỗi trang web từ xa, trong khi máy tính được kết nối với một EKI-1522 trong phòng điều khiển chính để đạt được khả năng cấu hình từ xa. Các EKI-1522 cũng được thiết kế với hai cổng 10/100Mbps LAN dự phòng.

Kết luận

Các chức năng, độ tin cậy, chất lượng và thiết kế tuyệt vời của EKI-1522 đã làm cho nó rất phù hợp cho dự án này, giúp tạo ra một cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc đáng tin cậy.