Giải pháp kiểm soát cửa an ninh Tripod Turnstile - thiết bị kiểm soát vào ra chấm công

04 lanes Tripod Turnstile kiem soat ra vao cham cong
 Mô tả giải pháp


- Sử dụng hệ thống chấm công điện tử tự động hoàn toàn với phần mềm ứng dụng thông minh, linh hoạt.

- Sử dụng hệ thống chấm công với các thiết bị đầu cuối lắp đặt phân tán nhưng được kết nối với nhau thông qua mạng truyền thông RS-422/485/TCP/IP.

- Các thiết bị đầu cuối có khả năng quản lý đến 50,000 người dùng và có khả năng lưu giữ các sự kiện ngay cả khi không kết nối với máy tính chủ trong một thời gian nhất định.

- Các thiết bị đầu cuối cho phép đưa ra một số tín hiệu rơle hoặc tín hiệu DI/DO nhằm điều khiển các thiết bị phụ trợ khác khi cần thiết như Barie, cửa tự động, camera, báo động, báo cháy, cảnh báo đột nhập trái phép....vv

- Thiết bị đầu cuối hoạt động ổn định và dễ sử dụng, hình thức mẫu mã đẹp, đảm bảo tiêu chuẩn công nghiệp phù hợp với môi trường nhà máy.

- Cá thể hoá là yêu cầu bắt buộc đối với một hệ thống quản lý chấm công điện tử tự động nhằm mục đích xác định chính xác các cá nhân khi sử dụng. Việc cá thể hoá có thể thực hiện nhiều cách như gán mã cá nhân cho từng người trên cơ sở sử dụng dãy số tự nhiên (mã PIN), hay có thể sử dụng thẻ từ (MAGNETIC), thẻ không tiếp xúc (PROXIMITY), nhận dạng sinh trắc học(BIOMETRIC).

- Hệ thống phải phân luồng lưu thông đảm bảo sự lưu thông thuận tiện và nhanh chóng, không gây ra ách tắc cục bộ.

- Tất cả các khách đến nhà máy phải được đăng ký tại lễ tân và cấp phát thẻ ra vào theo yêu cầu công việc phù hợp với qui định của nhà máy , Các thông tin khách hàng cần đăng ký gồm: Tên khách, đơn vị công tác, phòng ban hoặc người đăng ký làm việc tại Nhà máy, thời gian làm việc. Sau khi đăng ký khách sẽ được cho phép vào ra nhà máy qua hệ thống kiểm soát cửa an ninh Tripod Turnstile 04 Lanes và toàn bộ thông tin của khách và thời gian vào/ra sẽ được lưu lại trên hệ thống để phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ an ninh.

- Phân cấp quản lý, phân quyền ra vào, kiểm soát ra vào theo thời gian, theo chức vụ, cấp bậc quản lý.

- Hệ thống chấm công có thể tích hợp với giải pháp SMS qua điện thoại di động để thông báo đi làm muộn, xin nghỉ ,.......

- Các dữ liệu ra/vào của tất cả nhân viên làm việc trong trung tâm và khách qua lại phải được ghi lại và lưu giữ và có thể dùng dữ liệu đã được lưu để chấm công.

- Hệ thống có thể được sử dụng để phục vụ các mục đích quản lý khác như: Chấm công tự động, quản lý nhân sự, quản lý khách hàng, quản lý an ninh.

- Các dữ liệu phải được phân tích và in ra thành các báo cáo khác nhau phục vụ cho công tác quản lý và giám sát an ninh.

- Hết thời hạn cho phép ra vào nhà máy đăng ký này sẽ không còn hiệu lực và khách đó sẽ không thể ra vào nhà máy nếu không đăng ký và gia hạn lại.

Sơ đồ giải pháp, hệ thống

So đo 04 lanes Tripod Turnstile

Sơ đồ 04 lanes Tripod Turnstile quản lý vào/ra kết hợp chấm công cho nhân viên