Giám sát hệ thống đường sắt

Tổng quan

Ngày nay, hệ thống thông tin đường sắt được liên kết thông tin liên lạc quan trọng giữa các nhà khai thác vận tải và khách du lịch. Cùng với độ tin cậy và an toàn, khả năng cho các nhà khai thác để cung cấp thông tin về thời gian thực của các tuyến đường là cần thiết. Hệ thống này cung cấp khả năng tích hợp tuyệt vời, liên tục tiếp nhận dữ liệu từ việc giám sát hành khách và thông tin cơ chế vị trí GPS .

giam sat he thong duong sat 1                                                                         Hệ thống đường sắt

Sự thành công quan trọng của ứng dụng này là tính linh hoạt của nó sẽ được áp dụng trong một số lĩnh vực:

Hệ thống quản lý đường sắt (TMS)

Hệ thống thông tin giám sát tàu (TSI)

Hệ thống thông tin hành khách (PI)

Ghi dữ liệu đường sắt (TDR)

Ứng dụng

Chìa khóa để ứng dụng này là UNO-2182 , một nền tảng máy tính nhỏ gọn và không quạt , bền chắc, cho phép tích hợp các giải pháp để giao tiếp, chẳng hạn như vị trí / số liệu giám sát giữa các máy tính và dữ liệu vệ tinh / máy chủ .

giam sat_he_thong_duong_sat

Các yêu cầu chính 

UNO-2182 : một nền tảng máy tính nhỏ gọn chắc chắn và không quạt (Giải pháp Advantech )

Tích hợp GPS nối tiếp truyền thông và các giải pháp truyền thông ( Nhà cung cấp giải pháp)

Khung vỏ máy phương tiện vận tải với các phương pháp linh hoạt cho phép gắn với màn hình công nghiệp (Advantech Giải pháp)

Nhiều đầu vào VGA để kiểm soát và giám sát