Elevator management equipment

ELEVATOR 384

ELEVATOR 384

ELEVATOR384 là bộ điều khiển thông minh cho hệ thống thang máy cho phép kiểm soát được người ra vào tòa nhà, kiểm soát được người sử dụng đúng mục đích. ELEVATOR384 có khả năng điều khiển lên tới 384 tầng nhờ tính năng kết nối được tới 32 bộ với nhau.Đầu đọc thẻ độc lập ...