Software

Phần mềm các bạn sử dụng trong các hệ thống điều khiển và thu thập dữ liệu tự động kết nối một dải rộng về mặt chức năng, từ các tệp điều khiển thiết bị (Device drivers) cho điều khiển các giao diện phần cứng chuyên dụng cho đến các gói phần mềm ứng dụng để phát triển các hệ thống đồng bộ. Loại và chất lượng của phần mềm mà bạn sử dụng sẽ cơ bản quyết định đến tính linh hoạt và hữu ích của toàn thể hệ thống. ADVANTECH không chỉ hiểu sự quan trọng của phần mềm mà còn liên tục nâng cấp các giải pháp phần mềm để nó trở lên mở hơn, và cho phép khả năng hoạt động tốt hơn, bất kể thiết kế của giải pháp như nào. Chúng tôi cung cấp các giải pháp phần mềm để đáp ứng các nhu cầu và mong muốn của bạn, cho dù đó là ứng dụng thu thập dữ liệu hay đo lường, thử nghiệm hay các ứng dụng điều khiển