Điều khoản thanh toán

1. Đồng tiền thanh toán:

Việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng VNĐ. Trong trường hợp có các thỏa thuận về giá với căn cứ tính giá dựa theo tỷ giá các đồng ngoại tệ khác thì tỷ giá áp dụng sẽ là tỷ giá của VIETCOMBANK công bố trong ngày thanh toán.

2. Phương thức thanh toán:

Việc thanh toán được thực hiện theo qui định với các hình thức: Chuyển khoản qua ngân hàng, tiền mặt, Séc hoặc hình thức khác theo thỏa thuận trước khi thực hiện.

3. Thời hạn thanh toán:

100% giá trị hàng hóa theo hợp đồng hoặc đơn hàng sẽ được thanh toán trước khi TECHPRO giao hàng (trừ các trường hợp thỏa thuận khác theo hợp đồng kinh tế hoặc với các khách hàng đã có hợp đồng nguyên tắc với TECHPRO), cụ thể:

a. Thanh toán chuyển khoản: TECHPRO chỉ giao hàng sau khi số tiền khách hàng phải thanh toán được ngân hàng của TECHPRO xác nhận đã vào tài khoản của TECHPRO.

b. Thanh toán tiền mặt: Khách hàng thanh toán trực tiếp tại TECHPRO trước khi nhận hàng hoặc thanh toán cho nhân viên giao hàng của TECHPRO nếu nhân viên đó trình đủ các giấy tờ cần thiết như: Phiếu thu, hóa đơn, giấy giới thiệu...vv

c. Thanh toán bằng Séc: Trong trường hợp khách hàng thanh toán bằng Séc bảo chi, TECHPRO sẽ chỉ chấp nhận sau khi Ngân hàng bên mua xác nhận Séc có giá trị thanh toán.

4. Tài khoản thanh toán:

Khách hàng có thể chuyển tiền cho TECHPRO tới 1 trong các tài khoản sau:

1. Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Bách khoa

2. Ngân hàng CP Ngoại thương Việt nam (Vietcombank)

3. Ngân hàng CP An Bình

4. Ngân hàng CP Tiên Phong